Omoperation / Konvertering / Återkoppling

En omoperation eller konvertering till Gastric Sleeve eller Gastric Bypass kan vara ett passande alternativ för dig som gått upp i vikt igen efter operation.

Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här

Omoperation

För dig som gjort en gastric bypass, gastric sleeve eller gastric banding och har fått problem som en direkt följd av operationen som inte vill försvinna, så kallade kroniska problem, kan i vissa fall få hjälp genom att göra en omoperation. Du som gått upp i vikt igen efter en gastric sleeve kan få hjälp genom att konvertera din sleeve till en gastric bypass. För dig som gjort en gastric bypass kan det eventuellt vara ett alternativ att göra en så kallad distal gastric bypass.

Viktuppgång efter fetmaoperation

Det förekommer att man går upp i vikt igen trots att man gjort en gastric bypass eller en  gastric sleeve och det är 20-25% som kan drabbas av en viktuppgång.

De moderna kirurgiska ingreppen för fetma (som gastric bypass,  gastric sleeve, SASI med flera) verkar genom att sänka den så kallade "set pointen" i hjärnan till mer normala BMI-nivåer. Detta leder till att de individer som gjort en operation ganska omgående efter operationen upplever minimala hungerkänslor och samtidigt genomgår en snabb viktminskning. Man kan säga att det kirurgiska ingreppet ger upphov till en normalisering av systemet och återställer viktbalansen i kroppen till dess ursprungliga läge eller ”set point”. Kroppen anpassar sig sedan efter denna set point, cirka 2-3 år efter operationen når man sin lägsta "nya" vikt. Vid denna tidpunkt har ofta 70-80% av den ursprungliga övervikten försvunnit, vilket innebär betydande hälsovinster för patienten.

Majoriteten av de som genomgår operationen kommer sedan att bibehålla sin kroppsvikt runt denna nya set point-nivå under resten av livet. Dock gäller inte detta för alla. Långtidsuppföljningar indikerar att cirka 20-25% av de opererade går upp i vikt igen, och inte ovanligt till en nivå där det återigen blir ett problem (definitionerna av "weight regain" varierar mellan olika studier. Att återgå till den ursprungliga övervikten är dock ovanligt). 

Varför kan viktuppgång uppstå igen efter fetmaoperation?

För att bättre förstå varför man kan drabbas av en viktuppgång efter en obesitasoperation, måste vi fundera lite över vad operationen åstadkommit? Den har återställt vår kropp genom att normalisera vår set point och ge oss tillbaka pålitliga känslor av hunger och mättnad samt förbättrat vår ämnesomsättning.

Men vad har operationen inte förändrat? Den har inte modifierat våra bevisade, genetiskt betingade känsligheter för fetma. Dessutom lever de som har genomgått operationen i samma samhälle som tidigare, ett samhälle som initialt bidragit till viktökning, övervikt och fetma.

För de som har genomgått fetmaoperationen innebär detta att om man inte genomför en livsstilsförändring föreligger det en överhängande risk att problemen återkommer. Om du överväger eller redan har genomgått operationen och din vardag präglas av stress och tidspress, vilket lämnar litet utrymme för sömn, planering av måltider eller helt enkelt lugn och ro vid matbordet, försök stanna upp för en stund! Det kan vara nödvändigt att justera de negativa aspekterna i din vardag och i många fall börja prioritera ditt eget välbefinnande lite mer. Allt spelar en roll: matvanor, stressnivåer, sömn, motion, sjukdomar, läkemedel, alkohol och stillasittande vid en skärm.

Vill du fördjupa dig ännu mer i detta kan denna vetenskapliga artikel i PubMed vara intressant att ta del av: Weight Regain and Insufficient Weight Loss After Bariatric Surgery

Distal Gastric bypass

För dig som gjort en gastric bypass-operation och gått upp i vikt igen kan en distal gastric bypass användas som omoperation/re-operation för att hjälpa dig att gå ner i vikt igen.

Konvertering

Konvertering av en gastric sleeve till en gastric bypass är den vanligast förekommande omoperationen. De som väljer att konvertera sin operation till en gastric bypass gör det i händelse av att den ursprungliga operationen inte gett det resultat man hade förväntat sig. Vissa gör även en konvertering om de har fått andra problem såsom kraftigt ökad reflux, som innebär ständigt förekommande sura uppstötningar. I dessa fall kan det vara ett alternativ att konvertera operationen.

Konverteringskirurgi innebär att vi omvandlar operationen från gastric sleeve till en gastric bypass.

Läs mer om hur en gastric bypass går till här: Gastric bypass.

Återkoppling

Att återkoppla en gastric sleeve till normal anatomi är mycket ovanligt. Om det dagliga livet efter en gastric bypassoperation inte fungerar och inga andra insatser har hjälpt, kan lösningen i en del fall vara att vi återkopplar din gastric bypass till normal anatomi. Detta innebär att man återställer magen till hur den var innan du gjorde din gastric bypassoperation. För att detta ska vara aktuellt förutsätter det att de problem man har är så allvarliga att det inte finns något annat alternativ än en återställning.

Boka in dig för ett samtal så kan vi berätta mer.

Vad ingår i kostnaden

  • Fördjupad medicinsk utredning och rådgivning före operationen.
  • Laparoskopisk operation (titthålskirurgi) med full narkos.
  • Inneliggande eftervård på vår klinik.
  • Direkttelefonnummer till kirurgjouren de första 90 dagarna efter operationen.
  • Behandling av eventuella problem och kirurgiska komplikationer efter behov under de första 90 dagarna efter operationen.
  • Uppföljning enligt vårt program.
  • Fri rådgivning av dietist och sjuksköterska under de första två åren efter operationen.
  • Läkarkontakt efter behov.
  • Uppföljning med kontroller i 2 år efter operationen.

Om du bor mer än 2-3 timmars körtid från kliniken är det nödvändigt att du bor på hotell de första dagarna efter operationen innan du åker hem. Den kostnaden betalar du själv.


Du är alltid välkommen att kontakta oss och höra mer om hur vi kan hjälpa dig - du når oss på 010-106 06 44 eller info@cfvm.se!

Kostnad

Re- och Konverteringsoperation: 85.000-89.900* kronor, inklusive två års uppföljning

Återkoppling: 85.000-89.900* kronor, inklusive ett års uppföljning

*Exakt kostnad kan fastställas först efter att den medicinska utredningen är klar.

Forskning bakom Konverteringskirurgi

För dig som vill fördjupa dig i evidensen bakom metoden du kan läsa mer -

National Library of Medicine: Converting a Sleeve Gastrectomy to a Gastric Bypass for Weight Loss Failure-Is It Worth It?

National Library of Medicine: Fifteen Years After Sleeve Gastrectomy: Weight Loss, Remission of Associated Medical Problems, Quality of Life, and Conversions to Roux-en-Y Gastric Bypass-Long-Term Follow-Up in a Multicenter Study

Ingår kliniken i ett kvalitetsregister?

Ja, våra kliniker rapporterar till SoReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry), som en naturlig del i ett kvalitetssäkringsarbete. SoREg är ett kvalitetsregister vars viktigaste syfte är att operationer och vidareutveckling av tekniker sker med hög kvalitet och i effektiva former. Registret ska också ge ny kunskap om sjukdomen övervikt och dess behandling.

No items found.

Vad säger våra kunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date
4.8
från
4.8
recensioner