Kirurgi eller mediciner för viktminskning

Gastric bypass/Gastric sleeve operation jämfört med medicinsk behandling av övervikt. Enligt forskningen ger en gastric bypass i princip dubbelt så stor viktnedgång jämfört med sprutor mot övervikt, en viktminskning som dessutom de flesta bibehåller 15 år efter operation.

Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här

Gastric bypass/Gastric sleeve operation jämfört med medicinsk behandling av övervikt**

Under de senaste åren har injicerbara läkemedel mot typ 2-diabetes och andra GLP-1-agonister ökat explosionsartat i användning och popularitet. Detta till stor del tack vare kändisar som rekommenderat dem för viktminskning och marknadsföring på sociala medier, vilket har förändrat behandlingen av fetma. Det finns fortfarande mycket att överväga om effektiviteten av läkemedel för viktminskning jämfört med alternativ som en gastric bypass- eller gastric sleeve-operation.  

Vad är sprutor för viktminskning och hur fungerar de?

De godkända läkemedlen är GLP-1-läkemedel som även används för att behandla typ 2-diabetes. Läkemedlet stimulerar kroppen att producera mer insulin, vilket i sin tur sänker blodsockernivåerna. Förutom att stimulera frisättningen av insulin minskar även hunger och fördröjer tömningen av magsäcken, vilket i de flesta fall leder till viktminskning.

Dessa läkemedel injiceras av patienten själv en gång i veckan. Det injicerar antingen i magen, låret eller överarmen. Patienten kan vrida på injektionspennan för att få rätt dos och är informerad om att man inte ska injicera medicinen i en muskel eller på samma ställe två gånger i rad.

Semaglutider vs. Tirzepatider: Vad är skillnaden?

Populära anti-fetma-injicerbara som läkemedel för typ 2 diabetes från Novo Nordisk, läkemedel för viktminskning från Lilly, ett annat läkemedel för viktminskning från Novo Nordisk och ännu ett läkmedel från Lilly för viktminskning är alla antidiabetiska läkemedel som används för behandling av typ 2-diabetes och viktminskning. Det som skiljer dem är att de innehåller olika aktiva substanser som i stort sett får samma effekt – de leder i de flesta fall till en viktminskning.

Hur stor är viktminskningen med de olika alternativen

Läkemedel för typ 2 diabetes: I kliniska studier tappade patienter i genomsnitt 6 kg på 30–56 veckor.

Läkemedel för viktminskning: Forskning visar att man uppnår cirka 16% viktminskning efter 68 veckor. Det mesta av denna viktminskning sker under de första 32 veckorna.

Gastric bypass-operation: I genomsnitt förlorar man cirka 17 procent av sin övervikt under den första månaden efter operationen och 65–70 procent av sin övervikt på ett eller två år.

Gastric sleeve operation: Man kan vanligtvis förvänta sig att förlora 55–60 procent av sin övervikt  på ett eller två år.

Risker/Biverkningar

Till vanliga biverkningar av läkemedel för typ 2 diabetes och läkemedel för viktminskning räknas illamående, diarré, gastropares och förstoppning, och det föreligger viss risk för de som har en historik av sköldkörtelcancer eller multipel endokrin neoplasi syndrom typ 2.

Läkemedlen för viktminskning från Lilly kan även de ha en rad biverkningar, varav vissa är allvarliga. De mindre allvarliga biverkningarna är gastrointestinala problem som illamående, gastropares, förstoppning, diarré och buksmärta. Bland de mer allvarliga biverkningarna finns bukspottkörtelinflammation (svullnad i bukspottkörteln), hypoglykemi (lågt blodsocker) och allvarlig allergisk reaktion.

Vid en gastric bypass- eller gastric sleeve-operation är det precis som vid vilket annat kirurgisk ingrepp som helst, det föreligger risk för komplikationer såsom risk för infektion, blödning och reaktioner på anestesi/narkos. En operation medför även försämrad förmåga att kunna tillgodogöra sig mikronäringsämnen och mineraler vilket kan leda till näringsbrister. Det är av den anledningen viktigt att patienten följer de råd och riktlinjer som vårdgivaren och dietisten har gett patienten med avseende på näringstillskott i samband med ingreppet.

Kostnad

Även om en gastric bypass- eller gastric sleeve-operation i många fall täcks av det offentliga, omfattas inte mediciner för viktminskning av högkostnadsskyddet.

  • I Sverige kostar GLP-1-receptoragonister mellan 1.000 och 4.700 kronor för en månads förbrukning.
  • För de som vill göra sin operation privat varierar kostnaden mellan 77.000-90.000 kronor.

Slutsats

Forskning och utveckling för att hjälpa patienter att övervinna fetma och överviktsrelaterade problem och sjukdomar, utvecklas ständigt och leder till lovande alternativ och resultat.

Den genomsnittliga viktnedgången för mediciner för viktminskning i jämförelse med gastric bypass och gastric sleeve är fortfarande ganska stor, där gastric bypass är fortsatt den metod som ger såväl den kraftigaste viktnedgången samt att den är även den metod som i störst utsträckning leder till en varaktig viktnedgång.

  • Mediciner för viktminskning ger i genomsnitt 10-16% viktreduktion

Exempel:

Patient som är 175 cm och väger 135 kg har ett bmi på 44. Med t.ex. Läkemedel för viktminskning kommer denna patient i genomsnitt gå ner c:a 20 kg till 108-122 kg / BMI 35-40, efter 16 månader.

Exempel:

Patient som är 175 cm och väger 135 kg har ett bmi på 44. Efter en Gastric bypass operation går patienten i genomsnitt ner c:a 39 kg till 95-98 kg / BMI 31-32, efter 24 månader.

Synonymt för de olika behandlingsalternativen är att det krävs betydande livsstilsförändringar för att uppnå en varaktig viktnedgång, vilket innebär permanenta förändringar i kost och regelbunden motion. Varje metod fungerar bäst med stöd från vårdpersonal, familj och vänner även efter att kilona har försvunnit.

Det forskningen visar är att 15 år efter att de patienter som gjort en gastric bypass bibehåller man i genomsnitt 25% viktreduktion*. Patienten i exemplet ovan skulle ligga på ett BMI på c:a 33, 15 år efter operation, vilket indikerar att en gastric bypass ger ett mycket bra stöd för patienten att lyckas med att uppnå den livsstilsförändring som krävs för att viktminskningen ska bli varaktig.

Av förklarliga skäl har det ännu inte kunnat genomföras några långtidsstudier på patienter som gått ner i vikt med hjälp av mediciner för viktminskning. Indikativt så ser man att en större andel av de som slutar med att ta sina mediciner går upp i vikt igen, vilket leder till att ett rimligt antagande är att man behöver fortsätta sin medicinering för att upprätthålla en viktminskning. BBC publicerade en artikel på detta tema den 22 maj 2024 och det som framgår av denna artikel är att de flesta som slutar att använda läkemedel för viktnedgång går upp i vikt igen. What happens when you stop taking weight-loss drugs?

Utifrån den data vi har idag så ser en gastric bypass fortsatt ut att vara den metod som ger såväl den kraftigaste viktnedgången samt att det är även den metod som i störst utsträckning leder till en varaktig viktnedgång*.

Om du har svårt att gå ner i vikt, innan du överväger att ta någon av de nya medicinerna eller planera för en gastric bypass eller gastric sleeve, prata med din vårdgivare om potentiella risker och fördelar.

Källor

*Årsrapport SOReg 2022 / https://www.ucr.uu.se/soreg/component/edocman/arsrapport-soreg-2022-del-2/viewdocument/2160?Itemid=

**National Library of Medicine: What Is Best for Weight Loss? A Comparative Review of the Safety and Efficacy of Bariatric Surgery Versus Glucagon-Like Peptide-1 Analogue / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10613430/

No items found.
No items found.

Vad säger våra kunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date
4.8
från
4.8
recensioner