Räkna ut ditt BMI

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI – Body Mass Index. Här kan du enkelt räkna ut ditt eget BMI.

Räkna ut ditt BMIVad är BMI?

Body mass index (BMI) är ett mått på övervikt som räknas fram utifrån längd och kroppsvikt.

Överviktig eller fet?

Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som fetma. Här kan du räkna ut ditt BMI.

Din hälsa påverkas negativt av att vara överviktig. Hur vet du då om du är överviktig eller fet? Det finns metoder för att ta reda på om du har en övervikt som kan öka risken för vissa sjukdomar. De vanligaste metoderna är att mäta midjemåttet och att räkna ut ditt BMI (Body Mass Index)

Här nedan beskriver vi hur du som är vuxen kan ta reda på om du har en ohälsosam övervikt.

Du kan använda följande metoder för att ta reda på om du har en ohälsosam vikt:

 • Du mäter midjemåttet.
 • Du räknar ut BMI, alltså förhållandet mellan din vikt och din längd.

Det är Fettet inuti magen är det mest ohälsosamma

Var fettet sitter på kroppen har en viss betydelse. Att ha mycket fett runt magen är sämre för hälsan, än att ha mycket fett runt höfterna. Fettet som ligger innanför den så kallade bukhinnan och runt organen inuti magen kallas bukfett. Bukfettet är en annan sorts fett än det ytliga fettet som ligger under huden. Bukfettet är mer ohälsosamt och ökar risken för sjukdomar som typ 2 diabetes och hjärtinfarkt.

Det man vet idag är att stress, oregelbundna matvanor och att äta snabba kolhydrater såsom t.ex. mycket socker bidrar tillatt öka att bukfettet.

Högt midjemått innebär större risk för sjukdom

Ju högre midjemått du har, desto större är risken för att du får en sjukdom på grund av din övervikt. Det gäller nästan helt oberoende av hur lång du är.

Såhär mäter du midjemåttet

Gör så här när du mäter ditt midjemått:

 1. Använd ett måttband.
 2. Stå upp och lägg måttbandet vågrätt strax ovanför navelhöjd.
 3. Känn var övre delen på höftbenet och nedre delen av revbensbågen sitter. Lägg måttbandet däremellan.
 4. Stå så avspänt som möjligt med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter.
 5. Mät utan att dra åt måttbandet.

Risken för sjukdomar ökar redan vid ett midjemått på över 94 cm för män och över 80 cm för kvinnor. Särskilt om du har ett BMI över25.

Vid midjemått över 102 centimeter för män och över 88 centimeter för kvinnor är risken ännu större för olika sjukdomar, till exempel hjärt-/kärlsjukdomar.

Midjemåttet tar inte hänsyn till om fettet är yttre eller inre

Genom att mäta omfånget runt midjan får du ett mått på hur mycket fett du har inuti och omkring magen. Men midjemåttet gör inte skillnad mellan det mer ohälsosamma fettet mellan organen och det mindre farliga underhudsfettet. Att mäta midjemåttet räknas ändå som den bästa metoden för att bedöma risken för sjukdomar på grund av övervikt.

Du som har mycket fett samlat kring magen har ökad risk för sjukdomar även om du har ett normalt BMI. Du kan alltså ha förhöjt midjemått även vid ett lågt BMI. Då kan midjemåttet innebära att risken ökar för att du får sjukdomar.

BMI - Body mass index

BMI är ett mått på förhållandet mellan längden och vikten. Det används för att definiera fetma och övervikt. BMI står för body mass index.

Räkna ut BMI så här:

Om du är 170 cm lång och väger 88 kg; multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera vikten med det talet. Exempel: 88 kg / (1,70 m X 1,70m) = BMI 30,4.

Se nedan i vilken grupp du hamnar och ta reda på vad det kan innebära för dig.

BMI under 18,5: Undervikt

Den som har undervikt kan må bra av att öka i vikt. Du som ligger under BMI 18 bör kontakta en vårdcentral för att få hjälp.

BMI 18,5 – 24,9: Normalvikt

Du har en vikt som enligt BMI-måttet är bra för dig. Försök att behålla vikten genom att äta hälsosamt och att röra på dig i vardagen. Tänk också på att även om du har så kallad normalvikt enligt BMI så är det en hälsorisk att ha ett förhöjt midjemått.

BMI 25– 29,9: Övervikt

Du har övervikt vilket innebär att du enligt BMI väger mer än du mår bra av. Övervikt mellan BMI 25 och 27 kan innebära en måttlig ökning av risken för ohälsa. Men om du rör dig regelbundet och har god kondition är risken för sjukdomar mycket lägre än om du inte rör dig så mycket. 
Från BMI 27 ökar riskerna betydligt för högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2.

Vill du gå ner i vikt är bästa sättet att äta hälsosamt och lagom mycket. Det är också viktigt att du rör på dig så mycket som möjligt. Det gör stor skillnad om du rör på dig mycket, lite eller inte alls.

Du som upplever att du inte mår bra på grund av din övervikt ta en kontakt med oss så kan vi vägleda dig. För en del kan ett magballongsprogram vara ett bra alternativ.

BMI 30.0 och mer: Fetma

Du som har fetma kan behöva gå ner i vikt för att undvika sjukdomar högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Hur stora riskerna är för dig beror på hur mycket fetma du har och hur du mår i övrigt. Även ärftligheten har stor betydelse för hur stor risken är för dig att få sjukdomar som orsakas av din övervikt.

Det gör stor skillnad om du rör på dig mycket, lite eller inte alls. Ta en kontakt med oss så kan vi vägleda dig. För en del kan ett magballongsprogram vara ett bra alternativ eller så är det en gastric bypass eller en gastric sleeve som är det bästa alternativet. Prata med vår patientrådgivare så får du svar på dina frågor.

BMI-test har sina begränsningar, det passar inte för barn, muskulösa och äldre

BMI går inte att använda för barn (det finns andra mått för dem) De passar heller inte personer med väldigt hög muskelmassa då måttet inte tar hänsyn till typ av kroppsmassa. För äldre personer kan dessutom BMI-gränserna behöva höjas lite. Som komplement till BMI bör man titta på midjemåttet som ger en bild av var fettet sitter. Ett förhöjt midjemått är ohälsosamt oavsett BMI.

BMI visar förhållandet mellan längd och vikt (vikten ikg delat med längden x längden i meter) och visar var man befinner sig i skalan från undervikt till grav fetma. Metoden tar ingen hänsyn till typ av kroppsmassa vilket gör att den är missvisande för tex barn, äldre eller väldigtmuskulösa personer. Värdet bör därför ses som ett riktvärde snarare än en sanning.

BMI-testet passar inte heller bra för dig som är över 50 år. För äldre är BMI-gränserna ofta högre.

En annan brist med BMI-måttet är att det inte tar hänsyn till hur fettet är fördelat i kroppen. Därför är det bra om du även kontrollerar midjemåttet när du mäter BMI. Du som har normal vikt enligt BMI, kan ändå ha mer fett runt midjan än vad som är hälsosamt. Du som har övervikt enligt BMI kan ha vikten fördelad på ett bra sätt och inte ha så mycket av det skadliga bukfettet.

Du som har både förhöjt BMI och förhöjt midjemått kan minska riskerna för sjukdomar om du rör på dig regelbundet och äter hälsosamt.

Hos oss på Cavalio – Centrum för ViktMinskning kan vi erbjuda vi patienter med BMI över 30 en gastric bypass eller en gastric sleeve-operation.

 • >18: Undervikt
 • 18,5-25: Normalvikt
 • 25-30: Övervikt
 • 30-35 Fetma klass 1
 • 35-40 Fetma klass 2
 • <40 Fetma klass 3

Vad säger våra kunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date
4.8
från
4.8
recensioner