Gastric Sleeve

Gastric sleeve, även kallad gastrektomi, är en operation för att framkalla bestående viktminskning. Detta görs genom att minska storleken på din mage. Ordet "gastrektomi" betyder borttagning av en del av eller hela magen. Vid en gastric sleeve tar man bort ca. 80 % av din mage och lämnar efter sig en rörformad hylsa i ungefär samma storlek som en banan. Detta ska hjälpa dig att gå ner 20-40 kg.

Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här
”Det är nu 3 år sedan jag gjorde min magsäcksoperation. Det har inte alltid varit lätt, men jag har gått ner 27kg och har nu efter 3 år stabiliserat mig på min vikt och känner att jag fått mitt liv tillbaka.Det enda jag ångrar är att jag inte gjorde operationen tidigare.”  Trebarnsmamman Astrid, 40 år, Piteå"

Under den första tiden är det vanligt att man går ner ca. 1 kg per vecka. Viktminskningen planar ut efter 18 månader och efter 24 månader har du normalt sett landat på den nya vikt du förhoppningsvis kommer fortsätta att ligga på. Detta innebär att du kommer ha gått ner 50-75% av din övervikt.

Att minska storleken på magen är ett enkelt sätt att begränsa mängden mat man kan äta under en måltid, vilket gör att du känner dig mättare snabbare. Operationen tjänar också ett annat syfte; den minskar mängden hungerhormoner som magen kan producera. Detta hjälper kroppen att minska aptiten och suget, vilket bidrar till att  förhindra de impulser som får oss att gå upp i vikt igen efter en viktnedgång.

Effekter av Gastric Sleeve-operationen (LSG)

Vid en Sleeve-operation tar kirurgen bort cirka 80% av din magsäck, vilket resulterar i en smal och avlång magsäck som är ungefär lika stor som en banan. Denna procedur ger upphov till två huvudsakliga effekter:

Kraftigt reducerad hungerkänsla: För många patienter minskar eller försvinner helt känslan av hunger efter operationen.

Mindre magsäck: Efter operationen behåller du endast cirka 20% av din ursprungliga magsäck, vilket markant minskar dess storlek.

Denna kombination av minskad eller utebliven hungerkänsla och en betydligt mindre magsäck resulterar i en kraftig viktminskning. Dessutom underlättar det processen med att genomföra livsstilsförändringar, vilket ökar möjligheterna till långsiktig viktkontroll och en bestående viktminskning.

Hur utförs en Gastric Sleeve-operation?

 • Vid en Gastric Sleeve-operation genomförs ingreppet med titthålskirurgi, där kirurgen gör fem små snitt i bukväggen, kända som arbetsportar. Dessa snitt möjliggör åtkomst för kirurgiska instrument för att utföra operationen.
 • Genom ett av dessa snitt införs koldioxid i bukhålan för att skapa utrymme för operationen. Ett långt, tunt teleskop (laparoskop) förs in genom ett annat snitt, utrustat med ljus och kamera för att ge kirurgen en tydlig bild av operationens område.
 • Genom de övriga snitten använder kirurgen andra specialverktyg för att försiktigt avlägsna en stor del av magsäcken. Återstående delar av magsäcken fogas sedan samman med kirurgiska häftklamrar.
 • Efter avslutad operation avlägsnar kirurgen laparoskopet och alla verktyg, och de fem små snitten på magen sys ihop. Resultatet av operationen är en smal, tubformad mage, ungefär lika stor som en banan.
 • Denna procedure tar vanligtvis mellan 40-60 minuter att utföra.

Vilka resultat kan förväntas efter en Gastric Sleeve-operation?

Efter en Gastric Sleeve-operation kan du förvänta dig betydande viktminskning. I genomsnitt upplever patienter en viktminskning på cirka en fjärdedel av sin ursprungliga kroppsvikt. Den mest påtagliga viktminskningen sker vanligtvis under de första 6-12 månaderna efter operationen.

Efter 24 månader brukar de flesta patienter ha stabiliserat sig på sin nya vikt, vilken i genomsnitt är cirka 25% lägre än innan operationen*. Det är viktigt att notera att viktnedgången varierar mellan individer. Vissa kan gå ner mer än 25% av sin kroppsvikt medan andra inte når samma nivå.

För att ge en exempelvis förståelse, en patient som väger 100 kg och har ett BMI på 38 kan förvänta sig att normalt gå ner till 75 kg efter operationen, vilket motsvarar ett BMI på ca. 28.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 6

Varför väljer man en Gastric Sleeve-operation?

Att ta beslutet att genomgå en Gastric Sleeve-operation är ofta motiverat av önskan att minska riskerna för överviktsrelaterade sjukdomar. Kraftig övervikt ökar risken för att utveckla flera allvarliga överviktsrelaterade sjukdomar, en varaktig viktminskning bidrar till att minska risken avsevärt. Forskning visar att överviktiga har en två till tre gånger högre risk att dö i förtid jämfört med personer med normalvikt.

Listan över sjukdomar som antingen orsakas av eller förvärras av fetma är lång och inkluderar:

 • Diabetes typ 2
 • Högt blodtryck
 • Sömnapné
 • Höftledsproblem
 • Knäledsproblem
 • Ryggproblem
 • Hjärt-/kärlproblem såsom åderförkalkning
 • Gallsten
 • Förfettning av levern
 • Depression
 • Cancer
 • Ofrivillig infertilitet

De största hälsoriskerna förknippas vanligtvis med personer som har ett BMI (Body Mass Index) över 30. Även personer med ett BMI mellan 25 och 30 löper en ökad risk för hälsoproblem, men den är inte lika stor som för dem med ett högre BMI. Genom en Gastric Sleeve-operation kan man arbeta aktivt med att minska denna risk och förbättra sin hälsa på lång sikt.

När är det lämpligt att genomgå en Gastric Sleeve-operation?

För att vara kvalificerad för en Gastric Sleeve-operation måste du vara 18 år eller äldre och ha ett BMI på 30 eller högre.

Dessutom är det viktigt att du är motiverad för att genomföra en livsstilsförändring. Det är bara om du samarbetar med din operation och genomför en livsstilsförändring som ingreppet kommer att generera en varaktig viktminskning. Att ha erfarenhet av ett eller flera misslyckade försök att gå ner i vikt kan vara fördelaktigt, då det rustar dig bättre för de utmaningar som kan uppstå efter operationen.

Om du känner att din motivation är bristfällig är det ofta klokare att vänta med operationen tills du känner dig mer motiverad. Vi strävar efter att din resa mot viktminskning ska vara framgångsrik, där är motivation en avgörande faktor för att uppnå detta mål.

Risker och biverkningar med Gastric Sleeve-operationen

Oavsett vilket kirurgiskt ingrepp man ska göra är det förknippat med vissa risker. Vid en gastric sleeve är riskerna att råka ut för en komplikation mycket liten, men du behöver likväl vara medveten om de risker som trots allt finns.

 • Blödningar: Blödningar kan inträffa under eller efter operationen och kan i vissa fall kräva ytterligare kirurgiska ingrepp. Även om detta är ovanligt är det viktigt att vara medveten om risken.
 • Läckage: Ett allvarligt tillstånd kan uppstå om läckage inträffar i det nya magsäcksröret, vilket kräver omedelbar medicinsk behandling. Detta är mycket ovanligt men kan leda till allvarliga konsekvenser om det inte behandlas.
 • Sårinfektion: Risken för sårinfektion är generellt låg efter titthålskirurgi men är fortfarande värt att notera. Vanligtvis är dessa infektioner milda och kan behandlas effektivt med lämplig vård.
 • Halsbränna: Efter operationen ökar risken för halsbränna och sura uppstötningar, vilket vanligtvis förbättras över tiden. I sällsynta fall kan detta kräva långvarig medicinsk behandling.

Du ligger kvar på kliniken 24-48 timmar efter att du genomfört operationen för att övervaka eventuella komplikationer. Vid upptäckt av några problem kan tidig intervention förhindra allvarligare komplikationer i framtiden.

Om du upplever några symtom som oroar dig efter att du har återvänt hem är det viktigt att kontakta din vårdgivare omedelbart för en bedömning, det är alltid bättre att fråga oss en gång för mycket om du känner dig orolig.

Slutligen, med en risk på endast 3-5%* är de flesta Gastric Sleeve-operationer framgångsrika och utan komplikationer. Fördelarna med en viktminskning överväger de potentiella riskerna, särskilt med tanke på de allvarliga riskerna fetma medför på lång sikt.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 2

Förberedelser

För att minska riskerna vid operationen kommer du att behöva gå ner i vikt inför din operation. När du går ner i vikt minskar storleken på levern, dessutom minskar mängden fett som ligger runt magens inre organ. Detta gör det enklare för kirurgen att operera. Vanligtvis räcker det med att gå på en LCD*/VLCD*-kost under 1 till 2 veckor, i undantagsfall 3 till 4 veckor. Har du ett mycket högt BMI kan läkaren vilja att du kommer ner till en specifik målvikt, även i dessa fall krävs det som sagt endast 1 eller 2 veckor på lcd/vlcd-kost för merparten av våra patienter.

Det går såklart att komponera egna menyer med vanlig mat som ligger på rätt antal kalorier per måltid, men det kan vara svårt att få rätt balans mellan näring och kalorimängd. Fördelen med att och anledning till att vi rekommenderar att använda en pulverdiet, är att dessa innehåller rätt mängd näringsämnen samtidigt som de innehåller en låg kalorimängd.

*Low Calorie Diet - LCD 

**Very Low Calorie Diet - VLCD

Timmarna före operationen

I förberedelserna innan operationen ingår det att fasta, och du kommer då inte få äta något under 6 timmar innan operation. Du kommer behöva tvätta dig flera gånger med en bakteriedödande tvål. Du får även ett läkemedel för att undvika blodproppar och infektion under operationen. Dessutom får du detaljerad information om alla förberedelser så att du vet exakt vad du behöver göra och tänka på när det närmar sig operation.

Behandling med blodförtunnande läkemedel

I syfte att undvika så att du får blodproppar är det vanligt att man får sprutor med blodförtunnande. Detta får man i samband med operationen och en kort tid efteråt för att undvika blodproppar.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det råder rökstopp fyra veckor före operationen, annars får du inte opereras. Anledningen är att såren läker bättre och att risken för komplikationer minskar.

Du kan få hjälp att sluta röka och råd och stöd av vårdpersonal om du behöver det.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter. Även då minskar risken för komplikationer.

Efter operationen

Att mobilisera sig i direkt anslutning till operationen är mycket viktigt. Det innebär att du förväntas vara uppe och röra på dig ganska direkt efter operationen. Fördelarna med detta är många:

 • Det påskyndar din läkprocess.
 • Ditt välbefinnande påverkas positivt av att du är uppe och går och rör på dig.
 • Du minskar risken för andra problem såsom blodproppar. 

Du förväntas röra på dig varje dag och låta detta bli en del av ditt liv. Att motionera kommer såklart att bli betydligt lättare i takt med att kilona rasar, redan 6 månader efter operationen kommer du märka stor skillnad. Detta gör att motionen inte bara blir lättare utan du kan även känna att du vill och tycker det är kul att motionera.

Du kommer att sjukskrivas i 2 till 4 veckor efter operationen. Beroende på vad du har för jobb kan det räcka med 2 veckors sjukskrivning. Vi brukar däremot uppmuntra att man väljer att vara sjukskriven 4 veckor, men det viktigaste är att du känner dig för och lyssnar på din kropp. Vi tycker du gör klokast i att ge dig själv tid för återhämtning - du har allt att vinna på det. Operationen innebär en stor satsning och kräver mycket av dig som genomgått den. Själva läprocessen är en stor anledning till sjukskrivningen, men du ska även ha tid att hitta en balans i ditt ätande. Den första tiden efter en operation tar det 20-30 minuter att äta en måltid mat, trots att den kanske är liten. Du kommer behöva äta 6-7 gånger per dag. Därför är det bra att du är helt i balans med dina nya matvanor när du går tillbaka till jobbet.

Du får hjälp av vår dietist med menyval och hur du ska planera och tänka kring vad och hur du ska äta. 

De flesta mår bra efter operationen och den smärta man har efter själva ingreppet brukar Alvedon/paracetamol vara tillräcklig smärtlindring för. I undantagsfall behöver man få mer kraftfull smärtlindring. Skulle det vara fallet för dig kommer du att kunna höra av dig till oss så ser vi till att du får den smärtlindring du behöver.

Vi kommer följa upp dig under 2 års tid. Den första tiden har vi tätare uppföljning.

Resultat

Du kan förvänta dig att gå ner ca. 25% av din kroppsvikt, det är så det ser ut för genomsnittet. Efter 24 månader har de flesta stabiliserat sig på sin nya vikt. Normalt sett går du ner som mest under de första 6-12 månaderna, sen planar viktnedgång ut. Efter ca. 20 månader går man upp några kilon för att efter 24 månader stabilisera sig på sin nya vikt, vilken i genomsnitt är ca. 25% mindre än vikten man hade innan operation.*

Ditt samarbete är otroligt viktigt för att du ska få en bestående viktminskning. Du ska samarbeta med din operation och göra en relativt omfattande livsstilsförändring. De som inte genomför en livsstilsförändring löper en mycket stor risk att gå upp alla kilon de tappat efter operationen. En operation är med andra ord inte en “quick fix”, utan ska uteslutande betraktas som ett verktyg och en knuff i ryggen för att genomföra en livsstilsförändring.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 6

FAQ

Vad är skillnaden mellan Gastric Bypass och Gastric Sleeve?

Vid en gastric sleeve tar man bort ca. 70% av den gamla magsäcken, det sker inte någon omkoppling av magsäcken.

Den senaste forskningen* visar att gastric bypass ger en kraftigare och i en del fall mer bestående viktminskning än vad en gastric sleeve gör.

Enligt studien* som jämför gastric bypass och gastric sleeve, kan man se att de som gjort en gastric bypass, i större utsträckning, är mer nöjda 3-10 år efter att operationen genomförts, jämfört med de som gjort en gastric sleeve-operation.

Konklusionen är att gastric sleeve kan uppfattas som ett enklare ingrepp än vad en gastric bypass är. Detta kan till viss del stämma, men det visar snarare att det krävs en skickligare kirurg för att göra en gastric bypass. Detta har gjort att fler kirurger har av den anledningen valt att föreslå patienten att göra en sleeve.

*Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy: Comparison of Patient Outcomes, Satisfaction, and Quality of Life in a Single-Center Experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36106945/

Hur fort går man ner i vikt efter en Gastric Bypass / Sleeve?

Under de första 6-12 månaderna går du ner kraftigt i vikt - du märker resultat redan den första månaden efter en gastric bypass eller gastric sleeve

Hur mycket kostar en Gastric Sleeve-operation?

En gastric sleeve kostar från 79.900 kronor och då ingår: 

 • Utredning inför operation.
 • Operationen och de vårddygn som krävs i anslutning till operationen.
 • Ett 2 årigt uppföljningsprogram.
Hur lång tid tar Gastric Sleeve-operationen?

40-60 minuter tar själva ingreppet. 

När kan jag börja träna igen efter Gastric sleeve?

Du förväntas vara uppe och promenera runt din säng samma dag som din gastric sleeve-operation har genomförts. Du förväntas även motionera i form av kortare promenader så snart du kommit hem. Mer ansträngande träningspass får du känna dig för, men efter 4 veckor kommer du kunna gå mer raska promenader för att sedan successivt bygga på detta och inom 2-3 månader är du igång med lättare träningspass. 4-6 månader efter operationen kommer du att kunna träna. Med träning avser vi inte ett maraton eller en elitsatsning, utan när vi pratar om träning avser vi vardaglig motion för en genomsnittsperson.

Ingår kliniken i ett kvalitetsregister?

Ja, våra kliniker rapporterar till SoReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry), som en naturlig del i ett kvalitetssäkringsarbete. SoREg är ett kvalitetsregister vars viktigaste syfte är att operationer och vidareutveckling av tekniker sker med hög kvalitet och i effektiva former. Registret ska också ge ny kunskap om sjukdomen övervikt och dess behandling.

Kan jag dricka alkohol?

Som överviktsopererad påverkas du lättare av alkohol och effekten sitter i längre. Det gäller framförallt vid en gastric bypass eftersom alkoholen kommer direkt ner i tarmen och snabbt tas upp i blodet.

Man kan känna sig berusad även av mycket små mängder alkohol – ta det därför väldigt försiktigt om du väljer att dricka. Alkohol innehåller också mycket kalorier varför stor konsumtion kan leda till mindre viktnedgång.

När kan jag få tid för operation?

Det beror på vad du har för bmi, ligger du på ett bmi strax över 30 skulle du kunna få en tid för operation inom en vecka medan har du ett högt bmi kan det innebär att du tidigast kan få en tid för operation om 2-3 veckor i vissa fall kan det krävas uppemot 4 veckors förberedelse.

Fyll i vår hälsodeklaration redan innan din första kontakt med oss så kommer vi vid vårt inledande samtal kunna ge dig ett preliminärt besked om du kan få en tid för operation om 1, 2, 3 eller 4 veckor.

Dina egna förberedelser inför operationen brukar påbörjas cirka 2 veckor innan operationsdagen. Har du fått tid för operation inom en vecka så behöver du påbörja dina förberedelser samma dag du fått ditt besked, detta även om hela den medicinska utredningen ännu inte är helt klar.

Vad ingår i kostnaden?

I kostnaden ingår:

 • Utredning inför operation (5.000 kronor)
 • Operation och de vårddygn som behövs i anslutning till operationstillfället
 • 2 års uppföljningsprogram

Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.

Hur bokar jag tid?

Vill du boka en tid för ett kostnadsfritt samtal med oss, gå in på Boka samtal med vår patientrådgivare!

Vill du redan nu få en indikation på om detta kan vara medicinskt möjligt för dig fyll i vår hälsodeklaration för kirurgi eller vår hälsodeklaration för ballong så kontaktar vi dig inom kort.

Vill du prata med oss direkt så ring oss gärna på 010-106 06 44.

No items found.

Vad säger våra kunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date
4.8
från
4.8
recensioner