Gastric Sleeve

Gastric sleeve, även kallad gastrektomi, är en operation för att framkalla bestående viktminskning. Detta görs genom att minska storleken på din mage. Ordet "gastrektomi" betyder borttagning av en del av eller hela magen. Vid en gastric sleeve tar man bort ca. 80 % av din mage och lämnar efter sig en rörformad hylsa i ungefär samma storlek som en banan. Detta ska hjälpa dig att gå ner 20-40 kg.

Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här
”Det är nu 3 år sedan jag gjorde min magsäcksoperation. Det har inte alltid varit lätt, men jag har gått ner 27kg och har nu efter 3 år stabiliserat mig på min vikt och känner att jag fått mitt liv tillbaka.Det enda jag ångrar är att jag inte gjorde operationen tidigare.”  Trebarnsmamman Astrid, 40 år, Piteå"

Under den första tiden är det vanligt att man går ner ca. 1 kg per vecka. Viktminskningen planar ut efter 18 månader och efter 24 månader har du normalt sett landat på den nya vikt du förhoppningsvis kommer fortsätta att ligga på. Detta innebär att du kommer ha gått ner 50-75% av din övervikt.

Att minska storleken på magen är ett enkelt sätt att begränsa mängden mat man kan äta under en måltid, vilket gör att du känner dig mättare snabbare. Operationen tjänar också ett annat syfte; den minskar mängden hungerhormoner som magen kan producera. Detta hjälper kroppen att minska aptiten och suget, vilket bidrar till att  förhindra de impulser som får oss att gå upp i vikt igen efter en viktnedgång.

Effekter av Gastric Sleeve-operationen (LSG)

Vid en Sleeve-operation tar kirurgen bort cirka 80% av din magsäck, vilket resulterar i en smal och avlång magsäck som är ungefär lika stor som en banan. Denna procedur ger upphov till två huvudsakliga effekter:

Kraftigt reducerad hungerkänsla: För många patienter minskar eller försvinner helt känslan av hunger efter operationen.

Mindre magsäck: Efter operationen behåller du endast cirka 20% av din ursprungliga magsäck, vilket markant minskar dess storlek.

Denna kombination av minskad eller utebliven hungerkänsla och en betydligt mindre magsäck resulterar i en kraftig viktminskning. Dessutom underlättar det processen med att genomföra livsstilsförändringar, vilket ökar möjligheterna till långsiktig viktkontroll och en bestående viktminskning.

Hur utförs en Gastric Sleeve-operation?

 • Vid en Gastric Sleeve-operation genomförs ingreppet med titthålskirurgi, där kirurgen gör fem små snitt i bukväggen, kända som arbetsportar. Dessa snitt möjliggör åtkomst för kirurgiska instrument för att utföra operationen.
 • Genom ett av dessa snitt införs koldioxid i bukhålan för att skapa utrymme för operationen. Ett långt, tunt teleskop (laparoskop) förs in genom ett annat snitt, utrustat med ljus och kamera för att ge kirurgen en tydlig bild av operationens område.
 • Genom de övriga snitten använder kirurgen andra specialverktyg för att försiktigt avlägsna en stor del av magsäcken. Återstående delar av magsäcken fogas sedan samman med kirurgiska häftklamrar.
 • Efter avslutad operation avlägsnar kirurgen laparoskopet och alla verktyg, och de fem små snitten på magen sys ihop. Resultatet av operationen är en smal, tubformad mage, ungefär lika stor som en banan.
 • Denna procedure tar vanligtvis mellan 40-60 minuter att utföra.

Vilka resultat kan förväntas efter en Gastric Sleeve-operation?

Efter en Gastric Sleeve-operation kan du förvänta dig betydande viktminskning. I genomsnitt upplever patienter en viktminskning på cirka en fjärdedel av sin ursprungliga kroppsvikt. Den mest påtagliga viktminskningen sker vanligtvis under de första 6-12 månaderna efter operationen.

Efter 24 månader brukar de flesta patienter ha stabiliserat sig på sin nya vikt, vilken i genomsnitt är cirka 25% lägre än innan operationen*. Det är viktigt att notera att viktnedgången varierar mellan individer. Vissa kan gå ner mer än 25% av sin kroppsvikt medan andra inte når samma nivå.

För att ge en exempelvis förståelse, en patient som väger 100 kg och har ett BMI på 38 kan förvänta sig att normalt gå ner till 75 kg efter operationen, vilket motsvarar ett BMI på ca. 28.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 6

Varför väljer man en Gastric Sleeve-operation?

Att ta beslutet att genomgå en Gastric Sleeve-operation är ofta motiverat av önskan att minska riskerna för överviktsrelaterade sjukdomar. Kraftig övervikt ökar risken för att utveckla flera allvarliga överviktsrelaterade sjukdomar, en varaktig viktminskning bidrar till att minska risken avsevärt. Forskning visar att överviktiga har en två till tre gånger högre risk att dö i förtid jämfört med personer med normalvikt.

Listan över sjukdomar som antingen orsakas av eller förvärras av fetma är lång och inkluderar:

 • Diabetes typ 2
 • Högt blodtryck
 • Sömnapné
 • Höftledsproblem
 • Knäledsproblem
 • Ryggproblem
 • Hjärt-/kärlproblem såsom åderförkalkning
 • Gallsten
 • Förfettning av levern
 • Depression
 • Cancer
 • Ofrivillig infertilitet

De största hälsoriskerna förknippas vanligtvis med personer som har ett BMI (Body Mass Index) över 30. Även personer med ett BMI mellan 25 och 30 löper en ökad risk för hälsoproblem, men den är inte lika stor som för dem med ett högre BMI. Genom en Gastric Sleeve-operation kan man arbeta aktivt med att minska denna risk och förbättra sin hälsa på lång sikt.

När är det lämpligt att genomgå en Gastric Sleeve-operation?

För att vara kvalificerad för en Gastric Sleeve-operation måste du vara 18 år eller äldre och ha ett BMI på 30 eller högre.

Dessutom är det viktigt att du är motiverad för att genomföra en livsstilsförändring. Det är bara om du samarbetar med din operation och genomför en livsstilsförändring som ingreppet kommer att generera en varaktig viktminskning. Att ha erfarenhet av ett eller flera misslyckade försök att gå ner i vikt kan vara fördelaktigt, då det rustar dig bättre för de utmaningar som kan uppstå efter operationen.

Om du känner att din motivation är bristfällig är det ofta klokare att vänta med operationen tills du känner dig mer motiverad. Vi strävar efter att din resa mot viktminskning ska vara framgångsrik, där är motivation en avgörande faktor för att uppnå detta mål.

Risker och biverkningar med Gastric Sleeve-operationen

Oavsett vilket kirurgiskt ingrepp man ska göra är det förknippat med vissa risker. Vid en gastric sleeve är riskerna att råka ut för en komplikation mycket liten, men du behöver likväl vara medveten om de risker som trots allt finns.

 • Blödningar: Blödningar kan inträffa under eller efter operationen och kan i vissa fall kräva ytterligare kirurgiska ingrepp. Även om detta är ovanligt är det viktigt att vara medveten om risken.
 • Läckage: Ett allvarligt tillstånd kan uppstå om läckage inträffar i det nya magsäcksröret, vilket kräver omedelbar medicinsk behandling. Detta är mycket ovanligt men kan leda till allvarliga konsekvenser om det inte behandlas.
 • Sårinfektion: Risken för sårinfektion är generellt låg efter titthålskirurgi men är fortfarande värt att notera. Vanligtvis är dessa infektioner milda och kan behandlas effektivt med lämplig vård.
 • Halsbränna: Efter operationen ökar risken för halsbränna och sura uppstötningar, vilket vanligtvis förbättras över tiden. I sällsynta fall kan detta kräva långvarig medicinsk behandling.

Du ligger kvar på kliniken 24-48 timmar efter att du genomfört operationen för att övervaka eventuella komplikationer. Vid upptäckt av några problem kan tidig intervention förhindra allvarligare komplikationer i framtiden.

Om du upplever några symtom som oroar dig efter att du har återvänt hem är det viktigt att kontakta din vårdgivare omedelbart för en bedömning, det är alltid bättre att fråga oss en gång för mycket om du känner dig orolig.

Slutligen, med en risk på endast 3-5%* är de flesta Gastric Sleeve-operationer framgångsrika och utan komplikationer. Fördelarna med en viktminskning överväger de potentiella riskerna, särskilt med tanke på de allvarliga riskerna fetma medför på lång sikt.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 2

Förberedelser

För att minska riskerna vid operationen kommer du att behöva gå ner i vikt inför din operation. När du går ner i vikt minskar storleken på levern, dessutom minskar mängden fett som ligger runt magens inre organ. Detta gör det enklare för kirurgen att operera. Vanligtvis räcker det med att gå på en LCD*/VLCD*-kost under 1 till 2 veckor, i undantagsfall 3 till 4 veckor. Har du ett mycket högt BMI kan läkaren vilja att du kommer ner till en specifik målvikt, även i dessa fall krävs det som sagt endast 1 eller 2 veckor på lcd/vlcd-kost för merparten av våra patienter.

Det går såklart att komponera egna menyer med vanlig mat som ligger på rätt antal kalorier per måltid, men det kan vara svårt att få rätt balans mellan näring och kalorimängd. Fördelen med att och anledning till att vi rekommenderar att använda en pulverdiet, är att dessa innehåller rätt mängd näringsämnen samtidigt som de innehåller en låg kalorimängd.

*Low Calorie Diet - LCD 

**Very Low Calorie Diet - VLCD

Timmarna före operationen

I förberedelserna innan operationen ingår det att fasta, och du kommer då inte få äta något under 6 timmar innan operation. Du kommer behöva tvätta dig flera gånger med en bakteriedödande tvål. Du får även ett läkemedel för att undvika blodproppar och infektion under operationen. Dessutom får du detaljerad information om alla förberedelser så att du vet exakt vad du behöver göra och tänka på när det närmar sig operation.

Behandling med blodförtunnande läkemedel

I syfte att undvika så att du får blodproppar är det vanligt att man får sprutor med blodförtunnande. Detta får man i samband med operationen och en kort tid efteråt för att undvika blodproppar.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det råder rökstopp fyra veckor före operationen, annars får du inte opereras. Anledningen är att såren läker bättre och att risken för komplikationer minskar.

Du kan få hjälp att sluta röka och råd och stöd av vårdpersonal om du behöver det.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter. Även då minskar risken för komplikationer.

Efter operationen

Att mobilisera sig i direkt anslutning till operationen är mycket viktigt. Det innebär att du förväntas vara uppe och röra på dig ganska direkt efter operationen. Fördelarna med detta är många:

 • Det påskyndar din läkprocess.
 • Ditt välbefinnande påverkas positivt av att du är uppe och går och rör på dig.
 • Du minskar risken för andra problem såsom blodproppar. 

Du förväntas röra på dig varje dag och låta detta bli en del av ditt liv. Att motionera kommer såklart att bli betydligt lättare i takt med att kilona rasar, redan 6 månader efter operationen kommer du märka stor skillnad. Detta gör att motionen inte bara blir lättare utan du kan även känna att du vill och tycker det är kul att motionera.

Du kommer att sjukskrivas i 2 till 4 veckor efter operationen. Beroende på vad du har för jobb kan det räcka med 2 veckors sjukskrivning. Vi brukar däremot uppmuntra att man väljer att vara sjukskriven 4 veckor, men det viktigaste är att du känner dig för och lyssnar på din kropp. Vi tycker du gör klokast i att ge dig själv tid för återhämtning - du har allt att vinna på det. Operationen innebär en stor satsning och kräver mycket av dig som genomgått den. Själva läprocessen är en stor anledning till sjukskrivningen, men du ska även ha tid att hitta en balans i ditt ätande. Den första tiden efter en operation tar det 20-30 minuter att äta en måltid mat, trots att den kanske är liten. Du kommer behöva äta 6-7 gånger per dag. Därför är det bra att du är helt i balans med dina nya matvanor när du går tillbaka till jobbet.

Du får hjälp av vår dietist med menyval och hur du ska planera och tänka kring vad och hur du ska äta. 

De flesta mår bra efter operationen och den smärta man har efter själva ingreppet brukar Alvedon/paracetamol vara tillräcklig smärtlindring för. I undantagsfall behöver man få mer kraftfull smärtlindring. Skulle det vara fallet för dig kommer du att kunna höra av dig till oss så ser vi till att du får den smärtlindring du behöver.

Vi kommer följa upp dig under 2 års tid. Den första tiden har vi tätare uppföljning.

Resultat

Du kan förvänta dig att gå ner ca. 25% av din kroppsvikt, det är så det ser ut för genomsnittet. Efter 24 månader har de flesta stabiliserat sig på sin nya vikt. Normalt sett går du ner som mest under de första 6-12 månaderna, sen planar viktnedgång ut. Efter ca. 20 månader går man upp några kilon för att efter 24 månader stabilisera sig på sin nya vikt, vilken i genomsnitt är ca. 25% mindre än vikten man hade innan operation.*

Ditt samarbete är otroligt viktigt för att du ska få en bestående viktminskning. Du ska samarbeta med din operation och göra en relativt omfattande livsstilsförändring. De som inte genomför en livsstilsförändring löper en mycket stor risk att gå upp alla kilon de tappat efter operationen. En operation är med andra ord inte en “quick fix”, utan ska uteslutande betraktas som ett verktyg och en knuff i ryggen för att genomföra en livsstilsförändring.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 6

FAQ

Vad är skillnaden mellan Gastric Bypass och Gastric Sleeve?

Vid en gastric sleeve tar man bort ca. 70% av den gamla magsäcken, det sker inte någon omkoppling av magsäcken.

Den senaste forskningen* visar att gastric bypass ger en kraftigare och i en del fall mer bestående viktminskning än vad en gastric sleeve gör.

Enligt studien* som jämför gastric bypass och gastric sleeve, kan man se att de som gjort en gastric bypass, i större utsträckning, är mer nöjda 3-10 år efter att operationen genomförts, jämfört med de som gjort en gastric sleeve-operation.

Konklusionen är att gastric sleeve kan uppfattas som ett enklare ingrepp än vad en gastric bypass är. Detta kan till viss del stämma, men det visar snarare att det krävs en skickligare kirurg för att göra en gastric bypass. Detta har gjort att fler kirurger har av den anledningen valt att föreslå patienten att göra en sleeve.

*Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy: Comparison of Patient Outcomes, Satisfaction, and Quality of Life in a Single-Center Experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36106945/

Hur fort går man ner i vikt efter en Gastric Bypass / Sleeve?

Under de första 6-12 månaderna går du ner kraftigt i vikt - du märker resultat redan den första månaden efter en gastric bypass eller gastric sleeve

Hur mycket kostar en Gastric Sleeve-operation?

En gastric sleeve kostar 79.900 kronor och då ingår: 

 • Utredning inför operation.
 • Operationen och de vårddygn som krävs i anslutning till operationen.
 • Ett 2 årigt uppföljningsprogram.
Hur lång tid tar Gastric Sleeve-operationen?

40-60 minuter tar själva ingreppet. 

När kan jag börja träna igen efter Gastric sleeve?

Du förväntas vara uppe och promenera runt din säng samma dag som din gastric sleeve-operation har genomförts. Du förväntas även motionera i form av kortare promenader så snart du kommit hem. Mer ansträngande träningspass får du känna dig för, men efter 4 veckor kommer du kunna gå mer raska promenader för att sedan successivt bygga på detta och inom 2-3 månader är du igång med lättare träningspass. 4-6 månader efter operationen kommer du att kunna träna. Med träning avser vi inte ett maraton eller en elitsatsning, utan när vi pratar om träning avser vi vardaglig motion för en genomsnittsperson.

Ingår kliniken i ett kvalitetsregister?

Ja, våra kliniker rapporterar till SoReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry), som en naturlig del i ett kvalitetssäkringsarbete. SoREg är ett kvalitetsregister vars viktigaste syfte är att operationer och vidareutveckling av tekniker sker med hög kvalitet och i effektiva former. Registret ska också ge ny kunskap om sjukdomen övervikt och dess behandling.

Kan jag dricka alkohol?

Som överviktsopererad påverkas du lättare av alkohol och effekten sitter i längre. Det gäller framförallt vid en gastric bypass eftersom alkoholen kommer direkt ner i tarmen och snabbt tas upp i blodet.

Man kan känna sig berusad även av mycket små mängder alkohol – ta det därför väldigt försiktigt om du väljer att dricka. Alkohol innehåller också mycket kalorier varför stor konsumtion kan leda till mindre viktnedgång.

När kan jag få tid för operation?

Det beror på vad du har för bmi, ligger du på ett bmi strax över 30 skulle du kunna få en tid för operation inom en vecka medan har du ett högt bmi kan det innebär att du tidigast kan få en tid för operation om 2-3 veckor i vissa fall kan det krävas uppemot 4 veckors förberedelse.

Fyll i vår hälsodeklaration redan innan din första kontakt med oss så kommer vi vid vårt inledande samtal kunna ge dig ett preliminärt besked om du kan få en tid för operation om 1, 2, 3 eller 4 veckor.

Dina egna förberedelser inför operationen brukar påbörjas cirka 2 veckor innan operationsdagen. Har du fått tid för operation inom en vecka så behöver du påbörja dina förberedelser samma dag du fått ditt besked, detta även om hela den medicinska utredningen ännu inte är helt klar.

Vad ingår i kostnaden?

I kostnaden ingår:

 • Utredning inför operation (5.000 kronor)
 • Operation och de vårddygn som behövs i anslutning till operationstillfället
 • 2 års uppföljningsprogram

Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.

Hur bokar jag tid?

Vill du boka en tid för ett kostnadsfritt samtal med oss, gå in på Boka samtal med vår patientrådgivare!

Vill du redan nu få en indikation på om detta kan vara medicinskt möjligt för dig fyll i vår hälsodeklaration för kirurgi eller vår hälsodeklaration för ballong så kontaktar vi dig inom kort.

Vill du prata med oss direkt så ring oss gärna på 010-106 06 44.

Marie

Marie efter överviktsoperationen
Jag har gått ner 32 kg, från BMI 32 till BMI 22. Jag har lust att göra saker, jag behöver inte gömma mig mer. Jag trivs i kläderna jag har på mig, det gjorde jag inte innan. När man har mer lust att hitta på grejer får man mer energi, man vill mer så att säga. Min man tycker också det är jätteroligt att jag har lust att göra lite mer.
MarieNär gjorde du din operation?

Jag gjorde en Gastric Bypass operation för c:a 1 och ett halvt år sedan.

Hur mycket har du tappat i kilo?

Jag har gått ner 32 kg, från BMI 32 till BMI 22.

Skulle du vilja dela med dig om den tidigare versionen av dig själv, vad var dina utmaningar?

Jag har varit sjukpensionär sedan början av 2000 talet och sedan dess har jag varit hemma med kronisk smärta. För ungefär 8 år sedan fick jag polyartrit, och började då ta kortisontabletter. Kortisonet gjorde att jag var konstant hungrig och det var då jag började gå upp i vikt. Jag påbörjade försök att gå ner i vikt när jag gick med i Viktväktarna för 6 år sedan. Då gick min viktresa upp och ner. Först gick jag ner en del i vikt, för att sedan gå upp igen.

Under tiden när jag hade fått min sjukdom och var mycket hemma så kände jag mig besviken på mig själv när jag åt något. Och då började jag gå upp väldigt mycket, efter ett tag var jag uppe på 104 kg, och jag är ju ganska lång, 180 cm, men då låg jag tillslut på BMI 32. Tillslut kände jag att jag inte ville detta mer, så jag skickade en remiss till GB Obesitas men jag hade inga av de sjukdomarna man behövde ha för att godkännas där och så var mitt BMI för lågt.

I början av maj 2022 hittade jag er för att sedan bli opererad den 30 maj. När jag först kom till kliniken fick jag träffa en narkosläkare och alla var så hjälpsamma. Där och då på kliniken blev jag lite ledsen eftersom jag aldrig hade tänkt att jag skulle hamna i läget att vara så stor att jag behövde söka hjälp och få operation.

Hur gick dina tankar innan operationen? Var det ett svårt beslut att fatta?

Jag har gjort många operationer innan så det var jag inte så rädd för, jag var inte orolig när det kom till smärtan.

Vad var det du kände störst oro kring inför ditt beslut?

Det enda orosmomentet innan operationen var att det inte skulle fungera, att jag inte skulle kunna gå ner i vikt. Även om jag var tvungen att betala själv, så visste jag att det handlar om min hälsa. Hade jag inte gjort operationen där i maj så är jag säker på att jag hade vägt ännu mer efter sommaren. Så jag är glad att jag tog beslutet, och min man stöttade mig hela vägen.

Efter operationen:

Vad är den största skillnaden för dig innan och efter operationen?

Även om den kroniska smärtan, som jag hade sedan innan, inte blev bättre, så blev det lättare att röra sig i och med att jag gick ner i vikt. Astman försvann i stort sett med en gång efter operationen. Mina knäproblem är borta. Jag hade även ett diafragma brock som kirurgen fixade i samband med gastric bypass-operationen.

Det har varit så många vinster av detta, av operationen. Det är det bästa jag någonsin gjort. Eftersom jag har blivit av med min astma så är det enklare att gå och jag vill hellre gå ut och gå jämfört med innan. Jag vill oftare, och orkar följa med min man och handla, vilket är en stor vinst. Jag känner mig inte heller arg och besviken på mig själv när jag äter.

Nu har vi även fått ett barnbarn som är 20 månader och innan operationen kunde jag knappt förmå mig att komma ner på golvet, och inte heller ta mig upp. Nu är det en helt annan sak, även om jag fortfarande behöver stöttning mot någon möbel eller så. Ett annat plus är att jag nu kan köpa kläder, eftersom allt passar idag och då blir det även mycket roligare att handla kläder och klä sig fint.

Det enda negativa som jag kan säga är att jag har tappat hår. Det började i slutet av sommaren och sen tappade jag bara mer och mer. Nu börjar det egna ta sig. Men eftersom jag gick ner 32 kg rätt så snabbt så kan det ju påverka håret, det hade läkarna sagt. Håret låg överallt och jag såg själv hur det tunnades ut. Jag ville till slut klippa av det för jag tänkte att det skulle se bättre ut, men då fick jag tips från min dotter som är frisör att sätta i löshår och klippa det i samma längd som mitt vanliga hår. Och det var ett bra val, för jag vet att jag hade ångrat mig om jag klippte av håret. Så nu kommer jag ha det så här tills mitt eget hår helt har tagit sig.

I början var det såklart lite svårt, innan man finner vad man själv kan äta. Det den ena kan äta kan inte den andra äta och liknande. Men jag har varit så noga med att äta var tredje timme och jag väger fortfarande min mat när jag är hemma.

Hur har din relation till mat förändrats?

Min relation till mat har absolut förändrats! Eftersom man har sina 150g som man ska äta var tredje timme så väljer man någonting som man verkligen vill äta, man är rädd om sina 150g. Visst är det så att man på helgen kan äta snacks, men då tar jag en mindre skål. Ibland när man är bortbjuden kan man få frågan om man inte ska äta mer, men då säger jag bara att det kan jag inte.

Hur har ditt humör och din energi förändrats?

Nu har jag mer lust att göra grejer. Innan ville jag helst bara vara hemma, nu är det roligt att klä sig och köpa en ny garderob. Jag kan gå ner på stan och ta en fika. Jag har lust att göra saker, jag behöver inte gömma mig mer. Jag trivs i kläderna jag har på mig, det gjorde jag inte innan. När man har mer lust att hitta på grejer får man mer energi, man vill mer så att säga. Min man tycker också det är jätteroligt att jag har lust att göra lite mer. Dock så begränsar min kroniska smärta och mina andra sjukdomar mig fortfarande lika mycket.

Till de som funderar kring att göra en operation men kanske inte riktigt vågar ta sista steget och faktiskt boka. Vad är ditt viktigaste budskap?

Boka en konsultationstid. Man kan såklart höra, och få information från folk som själva har gjort det. Men det är bra att höra från de som gör operationerna. Från Obesitas kliniken har de även filmer från läkare, dietist och sköterska som berättar och visar. Boka en konsultationstid och gå och prata med någon. Det är också till bra hjälp att läsa fakta om detta, på legitima sidor.

Jag har blivit så bra bemött. Alla har förklarat mycket och alla är bara där för att hjälpa en, och vill bara hjälpa en. Det är verkligen ingen som tittar ner på en. Även om jag fick betala själv så är det värt vartenda öre.

Hur går man vidare efter operationen?

I början skulle man ju äta flytande kost, och det undrade jag ju lite över hur det ska gå. Och jag tog även rätt mycket mediciner, så då fick jag ta en och vänta fem minuter innan nästa, det kunde ta en timme för mig att få i mig alla medicinerna. Men detta ändras, det blir en naturlig övergång sedan till mjuk mat. Allt går bra bara man följer de riktlinjerna man får efter operationen. Det är ju vissa grejer man inte får äta, mat som fungerar att äta för vissa men inte för andra. Viktigt var att tugga maten väl, annars funkar det inte. Ett tag gick jag ner mer än vad jag ville men då pratade jag med en dietist och fick tips om att äta proteinrika nötter mellan måltiderna.

Efter operationen var de runt omkring mig så noga med att det inte fick gå mer än 3 timmar mellan mina måltider, och eftersom jag inte kände någon hungerkänsla så kunde jag ibland tänja lite på tiderna om vi var ute och gjorde något. Min man kan fråga mig om det är okej att han äter lite glass eller så och det känner jag verkligen inte är jobbigt alls. Jag tar vaniljkvarg och gör en smoothie som är lite tjockare med banan mango och solrosfrön.

När jag går på stan och ser folk som är stora och har det jobbigt att gå så kan jag undra om de vet att detta finns. Mest ont gör det att se yngre personer i tonåren som man vet hade kunnat må så mycket bättre. Och det är klart att man får göra vissa uppoffringar, men det är det värt.

Det påverkar så mycket både fysiskt och psykiskt. Jag kan tänka tillbaka på för ett år sedan, hur jag såg ut, hur jag mådde. Jag kunde inte gå i 7 minuter till min dotter utan att bli trött och flåsig. Nu är det så naturligt hur jag äter, att det inte ska vara massa sött, det är min vardag. Jag äter mest protein och 150g totalt. Jag märker nu att jag inte blir gladare av att äta det söta.

Ibland kan man höra att en operation är “den lätta vägen ut”, hur ser du på det?

Det stämmer inte. Då vet man inte vad det handlar om när man säger så. Det är en stor operation man gör, men man måste ge väldigt mycket själv också. Det är inte den lätta vägen ut. Många kan få problem med alkohol efter operationen, även om jag själv aldrig druckit mer än ett par glas vin per år. Risken för att bli alkoholist ökar efter den här operationen. Den enda förlusten för mig är glass, det kan jag inte äta för den är för fet och för söt. Men det jag känner nu efter operationen är att om jag blir dålig av något så vill jag ju inte äta det.

Operationen är absolut inte den lätta vägen ut. Det är som ett verktyg för att nå sitt mål. Man hör ju om de som går upp i vikt igen efter, men magsäcken kan inte bli större igen så om man äter för mycket så kan det skapas som ett extra utrymme i tunntarmen. Men jag känner att nu har jag ju satsat pengar och min kropp på detta och då vill ju jag att det ska vara så livet ut. Därför använder jag operationen som ett verktyg och håller mig till riktlinjerna för kost och liknande.

Varför föll ditt val på Cavalio?

Jag minns inte exakt ärligt talat. Jag vet att jag hittade er online efter att jag skickade min egen remiss till GB Obesitas. Jag har känt mig trygg i det och den kontakten jag haft med er. Jag pratade först med Erik och fick höra vad allt skulle innebära, för att sedan fundera lite. Sedan skulle han höra av sig till mig igen för att se vad jag tänkte. Det är ett stort steg att ta att ta tag i det. Men efter att jag tog första kontakten med er, så funderade jag och bollade lite med nära och kära.

En annan positiv sak är att det finns en app (BariBuddy) där man skriver in sina mått och lägger in sin vikt. Där finns också ett intyg som man kan visa när man är på restaurang och då får man ofta halva portioner och då betala ett reducerat priset. På vissa restauranger kan man då även få barnportion. Då kan man känna att man kan gå på restaurang och äta samma mat som de andra. I appen finns även recept på lunch, frukost och middag.Man får så mycket redskap och riktlinjer.

När vi satt där efter på kliniken, vi som hade gjort operationen samtidigt så pratade vi meden läkare och då kom det upp en fråga från en av de andra patienterna som undrade hur det skulle bli nu med hennes diabetes 2, och då sa läkaren, detta var direkt efter operationen, att hon kunde sluta medicinera redan då, för det kommer hon inte längre att behöva.

Ni är även ett så himla fint team, så vänliga och förstående. Om jag inte hade känt mig trygg med er så hade jag aldrig valt er, då hade jag heller aldrig gjort den här intervjun. Jag kände mig trygg och omhändertagen. Och jag hoppas jag kan hjälpa andra med detta nu, att någon annan kan bli inspirerad av att höra min historia.

Sofia

Marie efter överviktsoperationen
Uppföljningen efter operationen känns trygg. Det känns som att alla faktiskt ärligt bryr sig om mig och hur jag mår
Sofia

Hon har inte alltid varit överviktig. Det började med att hon fick sitt första barn. Efter ytterligare tre graviditeter hade hon gått upp och och kämpat sig ner i vikt flera gånger, så mycket som 25–30 kilo vid varje tillfälle.

– Jag visste att jag kunde gå ner men efter fyra kämpiga nedgångar, och sedan jättesnabbt upp, kändes det psykiskt omöjligt att orka ta tag i allt ännu en gång, säger hon.

– Till slut insåg jag att jag var fast med övervikten.

Det hade med tiden blivit tungt för knän, rygg och leder och snarkningarna störde både hennes egen och makens nattsömn. Men det jobbigaste var att hon inte kunde leva som hon ville och inte göra alla aktiviteter hon längtade efter.

Hon kontaktade sin husläkare och en utredning inleddes. Men mentalt var det steget bara början.

– Till en början kändes det tufft att inse vad jag hade låtit hända med min kropp. Men jag bearbetade alla tankar och kom fram till att jag antingen fick acceptera att jag skulle vara överviktig resten av livet eller göra en operation, säger Harriet.

Hon valde operation och blev remitterad. När hon fick besked om väntetiden inom landstinget kände hon direkt att den var alldeles för lång. Hon inte ville vänta.

– Jag ville påbörja mitt nya liv nu, inte om ett år eller ännu längre, säger hon.

Det var då hon började ringa runt till privata alternativ. Det viktigaste då var att hitta det som kändes mest tryggt och där hon trodde att hon skulle bli väl omhändertagen.

– Jag beslutade mig för Cavalio. I och med samarbetet med Ersta sjukhus, som jag läst och hört mycket gott om, kändes de som det bästa alternativet. Från och med första samtalet med dem blev jag väl bemött och det kändes rätt från början, säger hon.

Sedan gick det snabbt – resan från Västmanland till Stockholm för att göra operationen gjordes redan tre veckor efter första kontakt.

– Det hela kändes mycket smidigt och även själva operationen gick bra. Jag blev väl omhändertagen av personalen på sjukhuset och det var skönt att veta att de inte skickade hem mig innan de var säkra på att allt fungerade och att allt hade gått bra, säger Harriet.

När vi pratar med Harriet har det gått sex månader sedan operationen och hon har hittills gått ner 26 kilo.

– Jag mår fantastiskt bra! Jag har blivit av med snarkningarna och känner mig mycket piggare och gladare. Jag rör mig mer och bättre, i dag tar jag utan att ens fundera trapporna i stället för hiss vilket var en omöjlighet innan operationen. Det är så roligt att kunna göra en massa aktiviteter med familjen, ta långa promenader och köpa kläder… Jag är helt enkelt den person som jag innerst inne hela tiden varit men som jag inte kunnat vara på grund av övervikten, säger hon.

Hon vill rekommendera Cavalio och Ersta sjukhus till alla som funderar på en överviktsoperation.

– De är otroligt trygga, måna om att allt ska gå bra och att det sedan fortsätter att gå bra. Jag blir lika glad varje gång någon från Cavalio ringer och frågar hur jag mår, då känner jag mig speciell och viktig och inte bara som en i mängden. Och om jag behöver stöd med något hjälper de mig att hitta rätt väg. Det känns som att alla faktiskt ärligt bryr sig om mig och hur jag mår, säger hon.

Eva

Marie efter överviktsoperationen
Idag, ett år efter operationen, väger jag 30 kg mindre och jag mår toppen!
Eva

– Själva operationen gick jättebra. Jag kände mig ganska nervös innan men jag kände att jag var i trygga händer. Alla i personalen var både professionella och trevliga, säger Eva.

Operationen, en gastric bypass, skedde sex veckor efter första kontakten med Cavalio, som hon hittade efter att ha försökt gå via landstinget. Först efter lång utredningstid där fick hon beskedet att de nekade henne behandling för att hon ansågs för frisk trots att hennes BMI låg strax under 40, vilket innebär allvarliga hälsorisker.

Vid det laget hade värken gjort att hon endast kunde jobba halvtid. Hon har alltid haft lätt för att lägga på sig, särskilt i stressiga perioder. År 2000 diagnostiserades hon med en autoimmun sjukdom med bland annat ledvärk som symtom, vilket gjorde henne mer och mer orörlig.

– Det kändes som att jag fastnade i en ond cirkel där jag rörde mig allt mindre, behövde äta allt fler värktabletter och gick upp mer och mer i vikt, säger Eva.

Cavalio dök upp när hon sökte privata alternativ på internet. Eva upplevde direkt att Cavalio var tillgängliga, hade ett hjälpsamt bemötande och att det var lätt att få svar på de frågor jag hade.

– När jag väl hade bestämt mig gick det fort. Ersta sjukhus var ett riktigt mysigt sjukhus, säger hon.

Operationen har inneburit en stor omställning i hennes liv, framför allt i fråga om kosthållning. Hon har upplevt så kallad dumping, att maten förflyttas ner i tunntarmen för snabbt, vid några tillfällen men säger att man snabbt lär sig vad och hur man ska äta för att må bra.

– I dag, ett år efter operationen, väger jag 30 kilo mindre och mår toppen! Jag har minskat rejält på värktabletterna, jag har brutit nikotinberoendet – utan att öka i vikt! – och börjat jobba heltid. Jag kan till och med springa igen. Jag har på sätt och vis fått ett nytt och mycket bättre liv, säger hon.

Mikael

Marie efter överviktsoperationen
När jag sätter min fot på Ersta sjukhus vet jag att jag är i trygga händer
Mikael

Året var 2009 när vi filmade denna intervju med Mikael

Mikael insåg att hans kropp inte reagerade på alla bantningsmetoder han provade. Vi träffade honom innan, under och efter sjukhusbesöket för att prata om varför han valde operation. Och om hur resultatet blev.

Mikael är en ung, smart och verbal man som har varit överviktig större delen av livet. Det märks att han har funderat väldigt mycket på det här.

– I övre tonåren, när man börjar handla kläder själv och får ett mer aktivt socialt liv, det är då man upplever vilket problem det egentligen är. Och börjar tänka mer och mer på att man måste göra något åt det, säger han.

Det är dagen innan ingreppet och Mikael är avslappnad där han sitter i en fåtölj på Ersta sjukhus. Nu är det lätt att berätta om vägen fram till ett beslut om att göra en överviktsoperation.

– Man går hela tiden runt och tänker på sin övervikt. Man har den som en tung ryggsäck både fysiskt och psykiskt. Man tänker på hur man uppfattas av omgivningen när man äter nånting på stan. Världen i dag är ju utseendefixerad. Är du överviktig så döms du utifrån det, säger han.

Den andra delen handlade om hälsan.

– Sjukdomarna som väntar runt hörnet är enormt många. En del av visionen är att jag ska hålla mig frisk i framtiden. Jag vill kunna växa upp, få barn, se mina barn – se mig själv om 20, 30 år, säger han.

När han började söka information om överviktskirurgi var det ett par områden som var extra viktiga.

– Jag vet vad jag har haft, men vad kommer jag få sen? Det är ju liksom farväl till mitt gamla liv. Och sen, framför allt, vad kommer jag att äta? Är det ett liv värt att leva efter en operation?

I slutändan var beslutet lätt. Han hade provat många olika metoder för att gå ner i vikt, alltifrån viktväktarna till GI och alla möjliga andra dieter. Men de fungerade inte för honom. Delvis, erkänner han, för att han inte riktigt hittade motivationen för att göra allt själv.

På operationsdagen vaknar Mikael på sjukhuset och pratar lite med kirurgerna innan operationen. Han rullar in i operationssalen och gastric bypass-ingreppet görs på ungefär en timme.

Två timmar senare träffar vi honom igen:

– Allting känns jättebra här faktisk. Det är mycket bättre nu efter att ha vilat någon timme, jag har varit uppe på toaletten några gånger. Jag har fått beröm för att jag var uppe så snabbt, säger Mikael stolt.

Två dagar senare är det redan dags att sammanfatta hela upplevelsen.

– Själva operationen, den har på något sätt snurrat bort i mina tankar, jag är mer fokuserad på livet efteråt. För jag vet att från den sekunden jag sätter min fot inne på Ersta sjukhus tills dess att jag kommer ut igen så är jag ju i så trygga händer. Jag är tryggare där än vad jag kan vara någon annanstans, säger han.

– Det jag var orolig för innan operationen var just hur jag skulle må så här 48 timmar efter operationen. Skulle man bara ligga och vrida och vända på sig för att man hade så ont i såren, skulle man börja må dåligt och allmänt kasst? Men alltså, jag mår oförskämt bra, säger han.

Det är när Mikael kommer hem som han inser att något verkligen är annorlunda. En känsla av otrygghet har smugit sig in.

– När jag kom och gick på gatan hemma med min lilla väska så slogs jag av tanken … jag blev livrädd liksom. Uppe på Ersta hade jag haft alla jättetrevliga läkare och sköterskor runt omkring mig, men där hemma så … det var bara jag mot världen, säger han.

– De första timmarna hemma kände jag: ”åh… det här kommer jag inte att klara av”. Men sen när man väl börjar finna sig själv, och efter några dagar när man hittar vad man kan äta, när man kan äta och hur man ska äta, så inser man att det inte alls är så farligt som man tror, säger han.

Det har hunnit gå sex månader när vi åker och hälsar på Mikael igen. Han ser betydligt friskare ut och är glad, liksom mer rörlig i både ansikte och kropp.

– Hittills har jag gått ner 36 kilo. De senaste två månaderna har jag stått still, kanske på grund av att jag har börjat slappna av. Jag tänker inte lika mycket på att jag är opererad, jag lever bara, säger han.

Maten har aldrig varit något problem efter operationen. Det är fler mål om dagen bara.

– Men då äter man ju rätt mängder och rätt saker och man känner vilken skillnad det är när man håller blodsockret på en jämn nivå. Man är inte lika hungrig och man är piggare och gladare, säger han.

Om han går ner fem, tio, femton eller tjugo kilo till spelar inte så stor roll längre.

– Jag har ändå nått så mycket längre i dag än vad jag nånsin trodde för två år sen, innan jag började tänka på operation. Jag är så fruktansvärt nöjd med hur det är nu. Och ja, jag skulle kunna stanna här. Men jag vet att jag kan gå mycket längre, så det är bara att fortsätta kämpa.

– Det är ju det bästa jag har gjort. Det enda jag ångrar med allt det här är att jag inte har gjort det tidigare. För livet är ju så mycket enklare och roligare nu faktiskt, säger han.

Robert

Marie efter överviktsoperationen
42 kilo på 8 månader. Jag vägde 132 kilo innan operation och väger nu 90 kg.
Robert

Innan operationen:

När gjorde du din operation?

För c:a 9 månader sedan.

Hur mycket har du tappat i kilo?

42 kilo på 8 månader. Jag vägde 132 kilo innan operation och väger nu 90 kg.

Skulle du vilja dela med dig om den tidigare versionen av dig själv, vad var dina utmaningar?

Jag har tränat crossfit i många år och var stark, och jag hade en hyfsat kondition, jag var stor med stark, så jag har alltid klarat mig genom att idrotta mycket. Jag gick upp 30 kg på två år när jag inte tränade de där 5 gångerna i veckan som jag gjorde innan och kunde hålla vikten i schack. 

Utmaningarna var egentligen mycket jobb, småbarnsliv, två små ungar, har egentligen inte haft tid eller möjlighet att prioritera det här. Jag har alltid varit ganska stor, men ganska stark och orkat att spela sport och idrottat hela livet, men ju äldre man blir desto mindre tid man har till att spendera en timme eller två på gymmet några gånger i veckan, det fanns helt enkelt inte möjlighet till det. Sedan blev det mycket snabbmat på jobbet då man var stressad och inte riktigt fick ihop det att äta ordentligt. Sedan blir det bara en dålig spira, man börjar gå upp i vikt, sedan blir det jobbigt att börja träna. Man blir tung, man får ont, sedan går det bara utför därifrån, så var det för min del. 

Hur gick dina tankar innan operationen? Var det ett svårt beslut att fatta?

Jag började läsa på lite grann, jag tänkte att detta kan vara ett sätt att få hjälp i viktnedgången och kontrollera födointaget. Jag tar inte lättvindigt för att operera mig, man måste ju vara medveten om allt förändras, även med den här operationen. Det förändras hur du äter och vad du kan göra med mat, det ändras helt och hållet. 

Är du villig och göra den förändringen eller inte? Det var den frågan jag behövde svara på för mig själv innan jag valde att göra operationen. Jag kände mig trygg med det svaret och kände att jag är villig att ta det beslutet och förändra livsstilen och få hjälp med att gå ned i vikt. 

Vad var det du kände störst oro kring inför ditt beslut?

För mig själv var min största oro innan operationen att jag ville kunna leva ett friskt liv långsiktigt och kunna spela fotboll med barnen, utan att känna mig “tjock” och utan att känna det är jobbigt. Jag ska kunna vara med och spela fotbollsmatch när barnen har match mot föräldrarna utan att det ska kännas jobbigt. Så det var egentligen grundidén till operationen, jag gjorde det för barnens skull och även för min skull.

Men man blir ju alltid rädd när man ska opereras, oron ligger i att vad händer om det blir en massa bieffekter? Vad händer om det blir nåt fel? Det kan gå fel i en operation, oavsett vilken operation man gör. Så det var där oron fanns, vad händer om jag är en av de få procenten det blir något fel. 

Inför operationen läste jag på vad som kan gå fel och vilka risker som kan ske och tittade på mycket statistik. Sedan var det vilken typ av operation det skulle bli, om det skulle bli en gastric bypass eller sleeve. Vi bollade det ganska mycket, jag pratade med er och med läkaren ganska mycket och diskuterade vad som var mest fördelaktigt för mig att göra, efter att jag hade pratat med er och med läkaren kände jag inte lika stor oro.

Efter operationen:

Vad är den största skillnaden för dig innan och efter operationen?

Jag har inte det här sötsuget som jag hade innan, jag har inte heller den här hungerkänslan längre om jag sköter min kost. Innan har det varit en pina att gå ned i vikt, nu är det inte en pina att gå ned i vikt eftersom du äter små mängder fler gånger om dagen och du håller dig mätt på det, det är den största skillnaden. 

Hur har din relation till mat förändrats?

Jag kommer sällan nu så lång tid efter operationen upp i 6 mål om dagen även fast man ska det, det är fortfarande jobb, familj och stress däremellan. Samtidigt är det 4-5 gånger per dag och då håller jag mig på en bra nivå. Du har inte dipparna i blodsockret, sockersug och sedan trycker i dig en massa mat, och sen mår man lite halv dåligt efteråt.

Hur har ditt humör och din energi förändrats?

Energinivån är mycket högre och bättre, humöret följer mycket energinivån, det är även det mycket bättre efter operationen. Man får ju också mer självförtroende i sig själv när man inte tycket det är jobbigt att prova kläder eller att man har en medvetenhet om hur man ser ut när man klär sig att saker och ting inte passar eller sitter dåligt, det blir ju också en positiv sidoeffekt. Det är inte det primära för mig, men det blir en positiv sidoeffekt gentemot hur man mår

Till de som funderar på att göra en operation:

Till de som funderar kring att göra en operation men kanske inte riktigt vågar ta sista steget och faktiskt boka. Vad är ditt viktigaste budskap?

Egentligen handlar det om att ställa frågan till sig själv, är du redo att justera livet? Det är en omställning att göra, har du inte rätt mindset kommer det inte att funka, då kommer du att trycka mat även fast det är dåligt. 

Jag tycker att man ska ringa och snacka med er på Cavalio - Centrum för viktminskning, boka in ett möte och snacka med folk som faktiskt kan och inte på grupper på facebook. Om du ska läsa in dig, läs då in dig på korrekta sidor som SOreg, läs in dig på rätt kanaler och inte på Aftonbladet. Det är en ganska stor skrämsel källa, för 98% går det bra och för 2% går det dåligt, men det är ju dem man hör om. 

Min rekommendation är att om man är villig att ta steget, att boka in ett möte och snacka mer er, prata med professionella som faktiskt vet vad de pratar om. 

Hur går man vidare efter operationen?

Man får ta det en dag i taget, för det är en tuff process, framförallt de första veckorna. Jag var väldigt trött på flytande mat som jag åt veckorna före operationen, lågkaloridieten. Även veckorna efter var jobbiga eftersom det tar en tid innan du kan börja med fast föda. 

Efteråt handlar det om att fortsätta läsa in sig på vad man ska äta? Hur ska man äta? Nu har jag landat efter 9 månader, jag vet när jag har gjort bort mig när jag äter. Man måste landa i vad du kan äta och hur mycket du kan äta. Den generella rekommendationen är jättebra till en början, men sen får man ju anpassa efter sitt eget liv. Vissa dagar behöver man äta lite mer och då gör jag det, det handlar om att landa i sin nya livsstil, ha lite gott stöd från sin familj och ta hjälp genom att läsa på. 

Ibland kan man höra att en operation är “den lätta vägen ut”, hur ser du på det?

Då har de inte ätit modifast i 4 veckor (haha). Det är väldigt sällan personer som har problem med övervikt som säger att det är den lätta vägen ut, det är vanligtvis tvärtom, att personer som inte har problem med övervikt anser att det är den lätta vägen ut. Den operationen jag gjorde är ett hjälpmedel rakt av, det är ingen kur, operationen är till för att hjälpa dig att gå ned i vikt. Du kan ju misslyckas med en operation också om du vill, det är folk som gör det. 

Poängen är att detta är ett hjälpmedel, precis som att gå på viktväktarna, förutom att här blir du begränsad på ett annat sätt i mängden mat du kan äta. Sen ska du fortfarande träna, för du förlorar muskelmassa när du går ner i vikt och det är ju viktigt att man bygger upp. Där måste man vara tydlig med att göra en sån här operation, det är ett hjälpmedel och ingen quick fix. 

Varför föll ditt val på Cavalio – Centrum för viktminskning?

Jag fick ett förtroende för er, för sjuksköterskan jag träffade initialt, för läkaren, för uppföljningen och dialogen däremellan. Det var därför jag valde er, jag kände mig trygg i behandlingen och genom hela processen.