Övervikt – ett allvarligt samhällsproblem

Fetma klassificeras i dag som en global epidemi och hälsoriskerna för varje enskild drabbad person är omfattande. Att gå ner i vikt gör stor skillnad.

Räkna ut ditt BMIVad är BMI?

Body mass index (BMI) är ett mått på övervikt som räknas fram utifrån längd och kroppsvikt.

ÖVERVIKT OCH FETMA I SVERIGE OCH VÄRLDEN

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning dör fler av fetma än av undernäring i världen i dag.

Bara i Sverige kostar övervikt och fetma sjukvården miljarder kronor varje år. Det växande problemet med övervikt och fetma beror nästan uteslutande på hur vår livsstil har förändrats de senaste hundra åren och inte minst de senaste decennierna. Snabbmat, läsk och för mycket stillasittande är viktiga orsaker. Den illavarslande utvecklingen stannar heller inte av, vilket syns i studier av fetma bland barn och ungdomar.

RISKERAR ATT DÖ I FÖRTID

Man säger att överviktiga löper två till tre gånger så hög risk att dö i förtid som normalviktiga. Listan på sjukdomar som orsakas eller förvärras av fetma är lång. De mest kända är diabetes typ 2, högt blodtryck och åderförkalkning. Sedan följer en lång rad mindre kända som gallsten, förfettning av levern, astma, sömnapné och depression – mycket av det vi kallar livsstilssjukdomar.

Cancer, demens, infertilitet och komplikationer vid graviditeter kopplar vi vanligtvis inte till kroppsvikt, likväl finns de med på den här listan.

De största riskerna brukar tillskrivas dem med BMI (body mass index) över 30. Även med ett BMI mellan 25 och 30 finns hälsorisker men de är inte alls lika stora.

VIKTNEDGÅNG GER STORA HÄLSOVINSTER

Den goda nyheten är att även en måttlig viktnedgång, så lite som tio procent, kan ge överraskande stora hälsovinster. Dödligheten i hjärt-/kärlsjukdomar minskar med 20 procent, i cancer med hela 40 procent och i diabetes med 30 procent.

Den svenska studien SOS (Swedish Obese Subjects) fann att typ 2-diabetes försvann hos nära 80 procent av de undersökta patienterna samtidigt som nyinsjuknandet minskade dramatiskt när de gick ner i vikt.

Utöver minskad risk att drabbas av de här sjukdomarna blir symptomen på existerande tillstånd ofta lindrigare och man får mer energi.

HUR MYCKET GÅR MAN NER I VIKT?

Magsäcksoperation har visat sig vara den mest effektiva behandlingsformen vid övervikt och fetma. Det är också den behandlingsform med mest varaktigt resultat.

Enligt SOS-studien, som nämns ovan, hade överviktsopererade patienter gått ner 28 kilo i snitt efter två år, motsvarande 23 procent av ursprungsvikten, medan de icke-opererade i hade minskat 0,5 kilo. Det bör sägas att de individuella skillnaderna är stora.

Ytterligare en jämförelse gjordes efter åtta år. Den genomsnittliga viktminskningen bland de opererade var då 20 kg medan icke-opererade gått upp ett halvt kilo.

OFFENTLIG ELLER PRIVAT MAGSÄCKSOPERATION?

Den offentliga vården i Sverige har beslutat att erbjuda operation för patienter med BMI över 35 (40 i vissa landsting). Över 31 100 patienter har de senaste fyra åren gått igenom magsäcksreducerande operationer i Sverige. En expertkommitté (NIOK) har bedömt att behovet är 10 000–15 000 operationer per år då det inte finns några effektiva, medicinska alternativ.

Att den offentliga vården erbjuder hjälp är bra men gränsdragningen vid ett så högt BMI gör att många som vill och borde gå ner i vikt inte får hjälp. Riskerna med att ha för hög vikt ökar väldigt snabbt när man kommer över BMI 30.

I åldersspannet 18–64 år har 1,4 miljoner svenskar ett BMI över 30 – det är nästan var fjärde svensk. Många av dem söker sig till oss för att få hjälp. En del av dem som erbjuds operationen i öppenvården väljer oss eftersom de inte vill stå i vårdkö, eller för att de känner stort förtroende för Ersta sjukhus erfarna specialistkirurger på mag- och tarmområdet, varav de flesta också är aktiva forskare inom mag- och tarmkirurgi.

VAD ÄR RISKERNA MED FETMA FÖR DIG?

Vill du veta mer om hur vikten påverkar just din kropp är du välkommen att höra av dig till oss så att vi kan göra en så kallad viktutredning där vi tar reda på exakt hur och på vilket sätt övervikten är farlig i ditt fall.

Du kan börja själv med att göra Diabetesförbundets test här – att drabbas av typ 2-diabetes är den mest överhängande risken för överviktiga.

Vad säger våra kunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date
4.8
från
4.8
recensioner