Vad är 6 / 12 månaders magballong?

En 6 / 12 månaders magballong är en silikonballong som placeras i magsäcken med hjälp av ett gastroskop. Magballongen fyller ut en stor del av magsäcken, vilket ger en mättnadskänsla hos patienten. Detta är inget kirurgiskt ingrepp och du behöver inte vara sjukskriven. Magballongen ger i de flesta fall en viktminskning som är tre gånger så stor än den man får av enbart kost- och motionsförändringar. Viktnedgången påverkas av hur länge du har ballongen, din motivation och engagemang. Många går ned 10-20 % med magballongen.

Hur 6 / 12 månaders magballong fungerar

Magballongen ger en snabbare mättnadskänsla i samband med måltid, vilket hjälper dig att äta mindre portioner. Vi har två olika magballonger, den ena kan man ha i magsäcken i 6 månader och den andra i upp till 12 månader, därefter tas ballongen bort. Den största viktnedgången med magballong sker under de första 4-6 månaderna. Att ha kvar magballongen en längre tid innebär att man får stöd i att upprätthålla sin livsstilsförändring och den nya vikten. Det innebär ett längre stöd med portionskontroll, vilket skapar goda förutsättningar för att bibehålla viktnedgången.

För att effekten av ballongbehandlingen skall vara långvarig krävs att du genomför en livsstilsförändring avseende kost- och motionsvanor. Därför måste du som patient vara motiverad att fullfölja ett uppföljningsprogram för att få ut den optimala effekten av ballongen. Under uppföljningen får du stöd av sjuksköterska, dietist och patientrådgivare.‍

Ballonginläggning

Inläggningen av magballongen tar ca 20-30 minuter och du är sövd under hela processen. Kirurgen börjar med att göra en gastroskopiundersökning, vilket innebär att kirurgen går ner i magen via munnen med hjälp av en lång ”slang” med en kamera på. Med denna undersöker kirurgen din magsäck för att förvissa sig om att allt ser bra ut innan magballongen läggs in. Magballongen förs sedan ner via munnen och vidare ner i magsäcken. Det finns en slang fäst vid magballongen som ligger kvar för att kirurgen ska kunna fylla den med den blåfärgade koksaltlösning som magballongen kommer att innehålla. Att fylla magballongen med vätska tar ca 10 minuter. När magballongen är fylld, så kopplas slangen bort från magballongen och gastroskopet tas ut efter att kirurgen förvissat sig om att magballongen ligger som den ska.

Totalt sett är du på kliniken ca 3-5 timmar och kan gå hem samma dag. Bor du inte i den stad där magballongen läggs in vill vi dock att du stannar kvar på hotell första natten så att vi vet att kroppen är i balans innan du beger dig hemåt igen.

I vissa fall visar det sig vid undersökningen av magsäcken att det inte är medicinskt lämpligt att lägga en magballong. I dessa fall får man givetvis ingen magballong inlagd men kommer att behöva betala för att undersökningen utförts (motsvarande 20% av totalkostnaden).

Uttag av ballongen

Sex eller tolv månader efter att du fått din ballong bokas du in för att ta ut ballongen. Uttaget av ballongen sker i stort sett på samma sätt som när den lades in. Det sker under narkos och du är intuberad. Allt för att garantera dig högsta tänkbara patientsäkerhet, dessutom vill vi inte att det ska vara en obehaglig upplevelse för dig som patient. Uttaget tar ca 15-30 minuter och du kan lämna kliniken och åka hem samma dag.‍

Vad kan jag förvänta mig för effekt

Effekten är alltid individuell och beror på dina förutsättningar och hur du anpassar dig till programmet. I snitt går våra patienter ner mellan 10 och 20 % i vikt. Man har sett att viktnedgången är ungefär 3 gånger större med hjälp av ballongen i jämförelse med enbart kost- och motionsförändringar utan ballong – Mayo Clinic statement

Varför gör man det?

En kraftig övervikt medför ökade risker att utveckla en eller flera överviktsrelaterade sjukdomar. Genom att gå ner i vikt reducerar man risken att utveckla dessa sjukdomar. Man säger att överviktiga löper två till tre gånger så hög risk att dö i förtid som normalviktiga.* / **. Listan på sjukdomar som orsakas eller förvärras av fetma är lång. De mest kända är:

 • diabetes typ 2
 • högt blodtryck
 • sömnapné
 • höftledsproblem
 • knäledsproblem
 • ryggproblem
 • hjärt-/kärlproblem - såsom åderförkalkning etc.
 • gallsten
 • förfettning av levern
 • depression
 • cancer
 • ofrivillig infertilitet
 • med flera…

De största riskerna brukar tillskrivas de som har ett BMI (body mass index) över 30. Även med ett BMI mellan 25 och 30 finns hälsorisker men de är inte alls lika stora.

* Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies

**The association between BMI and mortality using offspring BMI as an indicator of own BMI: large intergenerational mortality study

För vem är en 6 / 12 månaders magballong ett bra val?

Om du har ett BMI som överstiger 27 och tidigare har försökt gå ned i vikt genom diet eller bantning utan framgång så kan magballongsprogrammet vara helt rätt för dig. Det kan också vara ett bra alternativ för dig som har övervägt en gastric bypass eller gastric sleeve-operation , men känner osäkerhet inför att genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Under konsultationen får du all information och vi svarar på alla dina frågor om magballonger. Har du frågor om kirurgi så fångar vi även upp dessa frågor.

Det krävs sannolikt en del förändring av din nuvarande livsstil, men du gör det tillsammans med oss och vi har hjälpt tusentals personer i liknande situation tidigare. Målet är en bestående viktnedgång och en ny hälsosam livsstil för dig.

Sammanfattningsvis:

 • Du ska ha ett BMI (Body Mass Index) över 27 – Räkna ut ditt BMI här.
 • Du skall vara minst 18 år gammal.
 • Du får inte ha genomfört en tidigare operation av magsäcken.
 • Du skall inte äta medicin mot halsbränna/sura uppstötningar dagligen.
 • Du skall ej regelbundet inta NSAID-läkemedel.
 • Du får inte vara gravid.

Vi gör dessutom alltid en noggrann genomgång av din hälsa där du fyller i en hälsodeklaration för att se att det inte kan tillstöta några ytterligare medicinska hinder. Vill du veta om det är medicinskt möjligt för dig kan du enkelt fylla i en hälsodeklaration så tittar våra sjuksköterskor igenom den kostnadsfritt och ger dig besked.

Risker & Biverkningar

Hur man reagerar på ballongen är väldigt individuellt. Under den första veckan besväras många patienter av illamående, kräkningar och magkramper. Detta är en naturlig reaktion under den period din mage vänjer sig vid ballongen.

För att du ska känna dig trygg och få den hjälp du behöver har vi regelbunden kontakt under den första tiden. Dessutom får du tillgång till läkemedel i samband med inläggningen som ska dämpa de besvärliga symptom som kan uppstå efter en inlagd ballong.

Enstaka patienter har besvär med illamående, kräkningar, eller magsmärta som inte ger med sig. I sällsynta fall beslutar sig patienter för att ta ut magballongen i förtid. Ekonomisk ersättning kan då tyvärr inte erbjudas. För patienter som inte följer kostråden eller som känner mindre effekt av ballongen kan viktnedgång utebli.

Mycket ovanliga risker innefattar magsår, perforation av magsäcken eller läckage från magballongen.

Steg för Steg hur blir du patient hos oss

Åsa

Marie efter överviktsoperationen
Jag kände att jag inte ville göra ett kirurgiskt ingrepp, då tänkte jag att det skulle vara något som skulle passa mig, och det var det! 
Åsa

Innan ballongen:

När la du din ballong?

För c:a 13 månader sedan.

Vad för typ av ballong hade du?

12 månaders ballong 

Hur mycket har du tappat i kilo?

23kg

Skulle du vilja dela med dig om den tidigare versionen av dig själv, vadvar dina utmaningar?

Den största utmaningen var planering. Det var utmanande att planera sina matlådor och planera sina måltider. Jag hittade ingen balans i maten, för mig var det allt eller inget. Det har varit samma sak med träningen, antigen går jag sex dagar i veckan eller så går jag ingenting alls. 

Hur gick dina tankar innan du tog beslutet att lägga ballongen? Var det ett svårt beslut att fatta?

Det var inte ett så svårt beslut för mig att fatta. Min mans arbetskollega hade också haft en ballong och när jag fick höra om det började jag sökainformation på nätet om ballonger. Jag kände att jag inte ville göra ett kirurgiskt ingrepp, då tänkte jag att det skulle vara något som skulle passa mig, och det var det! 

Vad var det du kände störst oro kring inför ditt beslut?

Min största oro var att jag inte skulle klara det. Jag var rädd att ballongen inte skulle fungera och att jag inte skulle gå ned i vikt. 

Under tiden ballongen 

Hur upplevde du bemötandet med klinikerna under inläggning och uttagning?

Jag tyckte det var jättebra. Vi hade först kontakt på telefon och jag tycker att allt har fungerat väldigt bra. Jag tyckte att jag blev väl omhändertagen och fick ett positivt bemötande av personalen. 

Hur upplevde du första tiden med ballongen?

Första tiden mådde jag dåligt och funderade lite på vad jag hade gjort. Jag mådde illa och hade kramper i magen, men det gick över. Det var inte så att det var ohanterligt, jag visste att det skulle gå över och jag visste ju vad det berodde på.

Jag var tillbaka på jobbet efter sex dagar och det värsta var över på 3 dagar. Efter det har jag inte haft några komplikationer och allt har flutit på jättebra. 

Vad hade du för utmaningar med ballongen? och vad har du lärt dig? (hade du lagt en igen) 

Just det där med planering, när man har småbarn måste man planera. Ibland kände jag bara “ nu orkar jag inte mer! Jag har inte handlat hem rätt mat, nu beställer jag hem mat istället.” Så det största arbetet gör man ju själv. 

Jag har lärt mig att tänka på mängden mat jag äter. Även om jag inte längre mäter upp min mat, som jag gjorde under tiden med ballongen, så ser jag nu med ögat att jag bara tar en del pasta, en del protein och resten grönsaker.

Hur upplevde du stödprogrammet med dietist och sjuksköterska? 

Jag upplevde att jag inte behövde så mycket stöd och råd under tiden. Men när jag behövde råd kontaktar jag er och blev uppringd direkt med stöd och rådom hur jag skulle göra. Jag har känt att jag bara har kunnat höra av mig och att jag kommer att få hjälp. 

Jag använde även stödprogrammet från dietisten till punkt och pricka och den var lätt att följa. 

Hur har ditt humör och din energi förändrats?

Jag är SÅ mycket piggare och mår så mycket bättre, framförallt psykiskt. Jag har hållit på och jojobantat hela mitt liv, varit jättesmal och varit väldigt överviktig. Detta är den längsta tiden jag har hållit i. 

Jag har ändrat mitt tankesätt, jag tänker inte att jag ska banta, jag tänker återigen på balansen. Jag kan nu tänka att det gör inget att jag åten halv pizza på helgen, det kommer inte påverka min vikt. Innan har det varit ganska ångestladdat, men nu känner jag att det inte är det längre. 

Till de som funderar på att lägga en ballong:

Till de som funderar på att lägga en ballong men kanske inte riktigt vågar ta sista steget och faktiskt boka. Vad är ditt viktigaste budskap?

Att förbereda sig mentalt, och att följa dietistens råd. Att planera, man har ju jobb, vardag och barn, därav har planering varit av prio ett för mig.Och att man tillåter sig själv snedstegen och att man inte ska slå på sig själv för det. 

Jag valde en 12 månaders ballong för att jag ville ge mig själv tid att ändra mitt matbeteende, det är ingen quick fix det tycker jag andra också ska ge sig själva. 

Varför föll ditt val på Cavalio – Centrum för viktminskning?

Jag googlade jättemycket, sedan läste jag recensioner och kom fram till att ni var det bästa alternativet. Vid första kontakt var det ett trevligt bemötande och inga konstigheter.

Sandra

Marie efter överviktsoperationen
Varför föll ditt val på Cavalio – Centrum för viktminskning? Jag är lite av en magkänsla person och det kändes bra när jag kom i kontakt med er. 

Innan ballongen:

När la du din ballong?

För c:a 16 månaders sedan.

Vad för typ av ballong hade du?

12 månaders ballong 

Hur mycket har du tappat i kilo?

16 kg ca

Skulle du vilja dela med dig om den tidigare versionen av dig själv, vad var dina utmaningar?

Jag vet inte riktigt vad som hände, men jag har alltid varit en träningsperson, rört på mig och har kunnat det här med kost. Jag började jobba på ett jobb, där jag blev väldigt stressad, så någonting hände där med min vikt som gjorde att jag gick upp ganska mycket. Min utmaning var att jag åt för stora portioner och åt för sällan, helt enkelt, att jag hamnade i det. Jag tror det handlade om det, att jag hade ett dåligt ätmönster. När jag väl åt handlade det om att äta fort och bli klar.

Hur gick dina tankar innan du tog beslutet att lägga ballongen? Var det ett svårt beslut att fatta?

Jag läste väldigt mycket kring alla som hade dåliga upplevelser tyvärr, gick med i grupper och gick sedan ut ganska snabbt för jag tyckte det var väldigt negativt. Jag tänkte det här går jag ur, men beslutet till att testa tyckte jag var enkelt att ta och det var värt investeringen, som jag också vet nu i efterhand. 

Vad var det du kände störst oro kring inför ditt beslut?

I grupperna skrev patienterna mycket om deras biverkningar med illamående, kräkningar och äckliga rapar och allt möjligt och att det inte gick över för dem och att de då tillslut tog ut ballongerna, men så var det ju inte för mig. 

Under tiden ballongen

Hur upplevde du bemötandet från kliniken under inläggning och uttagning?

Vid inläggningen hade jag en annan nervositet än vid uttagningen. Jag var så taggad vid inläggningen och jag upplevde det mycket bra och upplevde att personalen tog väldigt väl hand om mig. 

Hur upplevde du första tiden med ballongen?

Jag mådde väldigt illa vid insättningen och första veckan var det väldigt tufft. Sen vande sig kroppen och det blev väldigt bra för mig att ha den där ballongen. Jag besvärades inte av äckliga rapar eller något sånt, men de kan ju ha att göra med att jag åt som jag skulle. 

Vad hade du för utmaningar med ballongen? och vad har du lärt dig? (hade du lagt en igen) 

Den största utmaningen med ballongen var den första tiden med ballongen. Första veckan med ballongen var tuff, kräktes mycket i början. Men jag fick bra mediciner mot illamående. Det var som att kroppen inte ville ha ballongen på något sätt, det var som att något var i vägen. Sen när väl kroppen accepterade ballongen gick det jättebra, det var några gånger jag blev illamående, men det kunde jag direkt koppla till att det var någonting jag åt, att jag hade ätit lite för fort. Efter ett tag hittade jag orsakerna. Ballongen var en tydlig signal när jag gick fel med maten. 

Jag har lärt mig att lyssna på min kropp mer, jag har lärt mig att äta mig att äta mycket mindre portioner och gör fortfarande det nu efter uttaget av ballongen. Jag äter fler mindre mål. Jag tror det var en fördel att ha ballongen i 12 månader eftersom kroppen fortfarande är inställd på vanorna. Jag tror det krävs lite tid att ändra, och att man behöver ha den ett längre tag för att huvud och kropp ska ställa in sig. 

Hur upplevde du stödprogrammet med dietist och sjuksköterska? 

Programmet från dietisten var väldigt tydligt i vad som fick mig att må bra och vad som inte fick mig att må bra så det var bara att följa och lyssna på kroppen, även efter uttaget av ballongen. Jag tyckte att det var jätteskönt att ha någon att prata med, och diskutera med om jag hade några frågor eller kände någon oro. Det blev ett väldigt bra stöd. 

Hur har ditt humör och din energi förändrats?

Jag märker en stor skillnad på mig själv innan och efter ballongen. Jag känner mig gladare, piggare och jag känner mig finare. Jag har inte haft övervikt hela mitt liv utan jag hade en period där jag blev överviktig som jag inte blev av med. Jag känner mig mer som mig själv igen, att jag har fått komma tillbaka till min egen kropp igen och har fått komma tillbaka till mig själv med hjälp av ballongen. 

Till de som funderar på att lägga en ballong:

Till de som funderar på att lägga en ballong men kanske inte riktigt vågar ta sista steget och faktiskt boka. Vad är ditt viktigaste budskap?

Det är individuellt, det är en kamp, det blir vad du gör det till helt enkelt. Alla andras upplevelser kan vara en guide men våga testa själv för att i slutändan är det jobbet som man själv gör. Det blir kämpigt ibland självklart man har något i magen, men det är oftast att man äter fel eller gör något så att ballongen reagerar eller att kroppen reagerar. 

Om man är uppmärksam på kroppens signaler kan man hitta ett mönster. 

Varför föll ditt val på Cavalio – Centrum för viktminskning?

Det kändes tryggt med uppföljning och allt, det kändes väldigt bra. Jag hittade er och kände att här ska jag göra det. Att insättningen och uttaget görs med narkos var det något som var avgörande för mig. 

Jag är lite av en magkänsla person och det kändes bra när jag kom i kontakt med er.