Gastric Bypass

Gastric bypass är världens mest beprövade operationsmetod. Vi har tillgång till de bästa kirurgerna och besitter lång erfarenhet av GBP-Operationer.

Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här
"Jag känner igen mig själv och orkar vara den mamma jag vill vara!"

"Efter min andra graviditet för 8 år sedan, lyckades jag inte att komma ner i vikt. Min man och jag var överens om att det var läge att göra en överviktsoperation. Nu har jag gått ner alla de kilon jag drömt om att gå ner och ligger på bmi 23, nästan precis där jag låg när jag blev gravid med vårt första barn.

Detta är det bästa jag gjort, jag orkar hänga med på mina barns olika aktiviteter och göra allt jag tidigare kunde göra.....

Tvåbarnsmamma Lena 51, Järfälla"

Gastric bypass påverkar ditt matintag genom att minska hungersuget och hjälper den som gjort operationen att uppnå en varaktig viktminskning. En varaktig viktminskning medför positiva effekter genom att minska risken för överviktsrelaterade sjukdomar såsom:

 • Typ två diabetes
 • Högt blodtryck
 • Höft-/knäledsproblem
 • Ryggproblem
 • Sömnapné
 • Hjärt/kärl relaterade sjukdomar
 • Höga blodfetter

Gastric bypass är en av de vanligaste typerna av bariatrisk kirurgi som utförs. Gastric bypass görs när diet och motion inte fungerar eller när du har allvarliga hälsoproblem på grund av din vikt.

Vad är en Gastric Bypass? (GBP)

Kirurgen skapar en ny och mindre magsäcksficka, som blir till kroppens nya magsäck. Den nya magsäcken kopplas sedan ihop med tunntarmen en bit nedanför den ursprungliga stora magsäcken och den första delen av tunntarmen. Detta innebär att den ursprungliga magsäcken och den första delen av tunntarmen blir frikopplade. Efter en gastric bypass går den mat du sväljer in i den lilla magsäcken och sedan direkt in i tunntarmen, som därmed får ta emot mat som den nya magsäcken inte hunnit smälta. Tunntarmen kommer då att meddela hjärnan att du inte behöver äta mer, utan är mätt. Detta har två viktiga effekter:

 1. Du får en kraftigt reducerad och i vissa fall helt utebliven hungerkänsla. 
 2. Efter operationen har du en mycket mindre magsäck.

Kombinationen av dessa effekter leder till att du inte bara går ner de kilon du drömmer om att bli av med, det kommer även hjälpa dig att uppnå en livsstilsförändring som gör att du får en bestående viktminskning.

Se filmen om Mikael - vi möter honom dagen innan hans operation och sen möter vi honom igen, 6 månader senare, när han tappat 36 kilo.

Hur utförs Gastric Bypass-operationen?

Gastric Bypass-operationen genomförs vanligtvis med titthålskirurgi, även om i sällsynta fall öppen bukkirurgi kan krävas. Under titthålskirurgi skapar kirurgen fem små snitt i bukväggen för att skapa arbetsportar. Genom dessa portar förs de instrument som behövs in i bukhålan. Genom ett av hålen injiceras koldioxid för att vidga bukhålan och ge kirurgen tillräckligt utrymme. Kirurgen börjar med att skapa en ny mindre magsäcksficka för maten att passera genom. Tunntarmen lyfts upp och kopplas sedan ihop med denna ficka. Därefter skapas ytterligare en koppling längre ner på tunntarmen för fortsatt passering av maten.

Vilka resultat kan förväntas efter Gastric Bypass-operationen?

Genomsnittlig viktnedgång efter en Gastric Bypass-operation är cirka 30% av kroppsvikten. Den mest betydande viktminskningen sker vanligtvis under de första 6-12 månaderna efter operationen. Efter 24 månader brukar vikten stabiliseras, vanligtvis med en 30-procentig viktminskning. Resultatet varierar dock från person till person. Vissa kan uppnå en viktnedgång som överstiger 30% av kroppsvikten, medan andra når mindre dramatiska resultat. Till exempel kan en patient som väger 100 kg och har ett BMI på 38 förvänta sig att nå en vikt på cirka 70 kg, vilket motsvarar ett nytt BMI på cirka 26.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 2

Varför gör man operationen?

Varför de flesta väljer att genomgå en Gastric Bypass-operation är för att minska risken för allvarliga sjukdomar och hälsorelaterade problem som är förknippade med kraftig övervikt. Forskning visar att överviktiga personer löpter upp till tre gånger högre risk att dö i förtid jämfört med normalviktiga. Listan över sjukdomar som antingen orsakas av eller förvärras av fetma är omfattande, de främsta är:

 • Typ 2-diabetes
 • Hypertoni
 • Sömnapné
 • Problematik med höftleder
 • Problematik med knäleder
 • Ryggbesvär
 • Hjärt- och kärlsjukdomar, såsom åderförkalkning
 • Gallsten
 • Förfettning av levern
 • Depression
 • Cancer
 • Oförmåga att bli gravid

Risken för dessa hälsoproblem är särskilt hög hos personer med ett BMI över 30. Även de som ligger inom intervallet BMI 25-30 löper hälsorisker, även om de inte är lika stora. Genom att genomgå en Gastric Bypass-operation kan dessa risker minskas avsevärt och förbättra individens övergripande hälsa, livskvalitet och livslängd.

Vem kan göra en Gastric Bypass?

Det krävs att du är minst 18 år gammal och har ett BMI på 30 eller högre.

Det är en fördel om du har erfarenhet av misslyckade viktnedgångsförsök. Detta beror på att livet efter överviktskirurgi kan vara utmanande, och tidigare motgångar kan förbereda dig bättre för de utmaningar som väntar.

En annan viktig faktor är motivationen för att göra en livsstilsförändring. Gastric Bypass-operationen är avsedd att fungera som en hjälp för att genomföra en sådan förändring. Om du inte känner dig motiverad kan det vara klokt att avvakta med operationen tills du är redo att ta itu med de nödvändiga förändringarna i din livsstil. Att vara redo och motiverad är avgörande för att uppnå de bästa resultaten efter operationen.


Risker & Biverkningar med en Gastric Bypass

Det finns alltid risk för att det kan inträffa någon komplikation i anslutning till en operation. Vid gastric bypass är risken liten, statistiskt sett är risken för komplikation 3-5%*. Med andra ord inträffar ingen komplikation i 95-97% av alla operationer. 

Det är under första dagarna efter en fetmaoperation som en komplikation, om den inträffar, vanligtvis uppstår. Detta är skälet till varför du ligger kvar på kliniken 24-48 timmar efter att du genomfört operationen. Man kommer då att kunna fånga upp och bromsa en eventuell komplikation så att det inte utvecklas till ett mer allvarligt problem än vad det behöver vara. Skulle en komplikation inträffa så är det besvärligt vid tillfället men det lämnar normalt sett inga bestående men.

De vanligaste komplikationerna är blödning och läckage, men det kan även uppstå blodproppar eller infektioner som till exempel lunginflammation.  

Det är ovanligt att det tillstöter en komplikation efter att du har åkt hem, men skulle det inträffa tar du omedelbart en kontakt med oss - det är bättre att fråga oss en gång för mycket om du känner en oro - låt oss avgöra om de symtom du känner potentiellt kan utgöra en komplikation efter operationen som vi vill titta närmare på.

Sammanfattningsvis är risken för komplikationer vid en Gastric Bypass-operation relativt låg, med en frekvens på 3-5%*, med andra ord så inträffar ingen komplikation i 95-97% av alla operationer. Det viktigt att komma ihåg att riskerna förblir små i jämförelse med de allvarliga konsekvenserna av obehandlad fetma kan medföra.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 2

Förberedelser inför en Gastric Bypass operationen: Viktnedgång för minskade risker

Inför en Gastric Bypass-operation är det vanligt att patienten ombeds gå ner i vikt för att minska riskerna under ingreppet. Genom att reducera vikten minskar storleken på levern och mängden fett som omger de inre organen i magen. Detta underlättar för kirurgen att genomföra operationen smidigt och säkert.

Beroende på patientens BMI rekommenderas vanligtvis en LCD*/VLCD**-pulverdiet under 1 till 3 veckor, och i sällsynta fall upp till 4 veckor, innan operationen. För de flesta patienter räcker det med 1 till 2 veckor på denna diet. Vid högre BMI-nivåer kan läkaren föreslå en specifik målvikt som patienten bör uppnå.

Fördelen med att använda en pulverdiet är att den innehåller rätt mängd näringsämnen samtidigt som den har en låg kaloriinnehåll. Att själv laga en måltid som uppfyller dessa kriterier kan vara utmanande, vilket gör pulverdieten till ett bekvämt och pålitligt alternativ för viktnedgång före operationen.

*Low Calorie Diet - LCD

**Very Low Calorie Diet - VLCD


Timmarna före operationen

Du kommer få ingående instruktioner om hur du ska förbereda dig inför operationen. Här är de viktigaste förberedelserna:

 • Före operationen får du inte äta något på sex timmar. 
 • Du kommer få tvätta dig flera gånger med en bakteriedödande tvål. 
 • Du får även ett läkemedel för att inte riskera att få en blodpropp eller infektion under operationen.

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Vanligtvis får man blodförtunnande sprutor i samband med operationen och en kort tid efteråt för att undvika blodproppar.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter din Gastric Bypass

Det råder rökstopp fyra veckor före operationen, annars får du inte opereras. Rökstopp gör att såren läker bättre och att risken för komplikationer minskar.

Du kan få hjälp att sluta röka och råd och stöd av vårdpersonal om du behöver det.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter. Då minskar risken för komplikationer.

Återhämtning och Motion efter din Gastric Bypass-operation

Direkt efter din Gastric Bypass-operation förväntas du komma upp och röra på dig. Detta är av flera anledningar:

 • För att påskynda läkningsprocessen: Aktivitet främjar blodcirkulationen och hjälper till att läka snabbare.
 • För ditt välbefinnandes skull: Att vara aktiv bidrar till en positiv känsla och ökar ditt välmående.
 • För att minska risken för komplikationer: Regelbunden motion, så som en promenad, simtur eller cykeltur, minskar risken för blodproppar och andra hälsoproblem.

Att låta motion vara en del av din dagliga rutin är viktigt för din långsiktiga hälsa. När du gradvis tappar i vikt kommer blir det lättare att vara aktiv, redan efter 6 månader kommer du att märka betydande förbättringar. Detta gör inte bara motionen mer behaglig, utan ökar även din motivation att fortsätta vara aktiv.

Ge dig själv tillräckligt med tid för återhämtning efter operationen, det är avgörande för din hälsa. Du kommer vara sjukskriven i 4 veckor efter operationen, tänk på att det viktigt att lyssna på din kropp och ta det lugnt. En överviktsoperation är ett stort åtagande som kräver tid och engagemang för återhämtning och anpassning in i en ny livsstil med bland annat färändrade matvanor.

Under den första tiden efter operationen kan det ta 20-30 minuter att äta en måltid trots dess mindre storlek, och du bör äta 6-7 gånger om dagen. Att hitta balans i ditt ätande och skapa rutiner är viktigt innan du återvänder till ditt arbete. Du kommer att få stöd av vår dietist för att planera måltider och hantera kosten efter operationen. För smärtlindring efter operationen är Alvedon/paracetamol vanligtvis tillräckligt, men vid behov kan starkare smärtstillande läkemedel ordnas.

Vi kommer att följa upp med dig under en period av 2 år, med tätare uppföljning i början för att säkerställa en smidig återhämtning och framgångsrik viktnedgång.

Resultat efter Gastric Bypass-operationen

I genomsnitt upplever patienter en viktnedgång på cirka 30%* av sin kroppsvikt efter en Gastric Bypass-operation. Efter 24 månader ser vi att de flesta har stabiliserat sig på sin nya vikt. Viktminskningsförloppet kan sammanfattas på följande sätt:

 • Man går ner som mest under de första 6-12 månaderna.
 • Sedan planar viktnedgången ut.
 • Efter ca. 20 månader går man upp några kilon.
 • Efter 24 månader stabiliserar man sig på sin nya vikt, vilken i genomsnitt är ca. 30% lägre än den kroppsvikt man hade innan operation.

Vårt främsta mål är att se till att detta blir din personliga framgång. Vi strävar efter att du ska uppnå dina viktminskningsmål och att resultaten ska vara långsiktiga.

För att uppnå och bibehålla en bestående viktnedgång är det avgörande att du anpassar din livsstil och samarbetar med operationen. Det är viktigt att förstå att operationen inte utgör en “quick fix”, utan snarare är ett verktyg och en hjälp för att genomföra livsstilsförändringar.

* Scandinavian Obesity Surgery Registry, SOReg, Patientversion 2023 Årsrapport 2021, sid. 2

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan Gastric Bypass och Gastric Sleeve?

Vid en gastric sleeve tar man bort ca. 70% av den gamla magsäcken, det sker inte någon omkoppling av magsäcken.

Den senaste forskningen* visar att gastric bypass ger en kraftigare och i en del fall mer bestående viktminskning än vad en gastric sleeve gör.

Enligt studien* som jämför gastric bypass och gastric sleeve, kan man se att de som gjort en gastric bypass, i större utsträckning, är mer nöjda 3-10 år efter att operationen genomförts, jämfört med de som gjort en gastric sleeve-operation.

Konklusionen är att gastric sleeve kan uppfattas som ett enklare ingrepp än vad en gastric bypass är. Detta kan till viss del stämma, men det visar snarare att det krävs en skickligare kirurg för att göra en gastric bypass. Detta har gjort att fler kirurger har av den anledningen valt att föreslå patienten att göra en sleeve.

*Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy: Comparison of Patient Outcomes, Satisfaction, and Quality of Life in a Single-Center Experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36106945/

Hur fort går man ner i vikt efter en Gastric Bypass?

Under de första 6 månaderna går du ner kraftigt i vikt - du märker resultat redan den första månaden efter operation.

Vad kostar en operation?

Kostnaden för såväl en gastric bypass som en gastric sleeve, som en primäroperation, är från 79.900 kronor (74.900 kr + 5.000 kronor för utredning).

Exempel på delbetalning av 79.900 kr, blir kostnaden: 1.711 kr/månad*

*Exempelränta 8,45 %, med återbetalningstid 5 år (60 återbetalningar), administrativ avgift 55 kr/mån och uppläggningsavgift 795 kr blir den effektiva räntan 11,72 %.

För patienter från andra länder så varierar priset dels beroende på vilket land patienten kommer ifrån och vilket bmi och andra hälsorelaterade omständigheter. Priset för dessa patienter varierar mellan €12.000-€20.000. För närmare prisuppgifter vänligen kontakta oss på info@cfvm.se.

Hur lång tid tar en Gatric Bypass-operation?

30-50 minuter tar själva ingreppet.

När kan jag börja träna igen efter Gastric Bypass?

Återhämtning och Fysisk Aktivitet Efter Magsäcksoperation

Efter din operation förväntas du vara aktiv redan samma dag. Promenader runt sängen uppmuntras för att främja återhämtningen. När du väl är hemma rekommenderas korta promenader och gradvis ökad aktivitet. Efter 4 veckor kan du utforska mer intensiv motion, men lyssna på din kropp och undvik överansträngning. Efter 4-6 månader kan du återuppta enklare träningspass, vilket innebär vardaglig motion som är anpassad till din nivå.

Vad ingår i kostnaden?

I kostnaden ingår:

 • Utredning inför operation (5.000 kronor)
 • Operation och de vårddygn som behövs i anslutning till operationstillfället
 • 2 års uppföljningsprogram

Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.

När kan jag få tid för operation?

Det beror på vad du har för bmi, ligger du på ett bmi strax över 30 skulle du kunna få en tid för operation inom en vecka medan har du ett högt bmi kan det innebär att du tidigast kan få en tid för operation om 2-3 veckor i vissa fall kan det krävas uppemot 4 veckors förberedelse.

Fyll i vår hälsodeklaration redan innan din första kontakt med oss så kommer vi vid vårt inledande samtal kunna ge dig ett preliminärt besked om du kan få en tid för operation om 1, 2, 3 eller 4 veckor.

Dina egna förberedelser inför operationen brukar påbörjas cirka 2 veckor innan operationsdagen. Har du fått tid för operation inom en vecka så behöver du påbörja dina förberedelser samma dag du fått ditt besked, detta även om hela den medicinska utredningen ännu inte är helt klar.

Ingår kliniken i ett kvalitetsregister?

Ja, våra kliniker rapporterar till SoReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry), som en naturlig del i ett kvalitetssäkringsarbete. SoREg är ett kvalitetsregister vars viktigaste syfte är att operationer och vidareutveckling av tekniker sker med hög kvalitet och i effektiva former. Registret ska också ge ny kunskap om sjukdomen övervikt och dess behandling.

Kan jag dricka alkohol?

Som överviktsopererad påverkas du lättare av alkohol och effekten sitter i längre. Det gäller framförallt vid en gastric bypass eftersom alkoholen kommer direkt ner i tarmen och snabbt tas upp i blodet.

Man kan känna sig berusad även av mycket små mängder alkohol – ta det därför väldigt försiktigt om du väljer att dricka. Alkohol innehåller också mycket kalorier varför stor konsumtion kan leda till mindre viktnedgång.

Hur bokar jag tid?

Vill du boka en tid för ett kostnadsfritt samtal med oss, gå in på Boka samtal med vår patientrådgivare!

Vill du redan nu få en indikation på om detta kan vara medicinskt möjligt för dig fyll i vår hälsodeklaration för kirurgi eller vår hälsodeklaration för ballong så kontaktar vi dig inom kort.

Vill du prata med oss direkt så ring oss gärna på 010-106 06 44.

No items found.

Vad säger våra kunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum

Name
Date
4.8
från
4.8
recensioner