Inför operationen

Här får du reda på allt du behöver inför din operation. Vi har en beprövad process för detta på CFVM och du är i trygga händer.

Drop-down

Räkna ut ditt BMIVad är BMI?

Body mass index (BMI) är ett mått på övervikt som räknas fram utifrån längd och kroppsvikt.

Så här beräknas det: Vikt (kg) / Längd (m) x Längd (m) = BMI

 • BMI under 18,5: Undervikt
 • BMI 18,5–24,9: Normalvikt
 • BMI 25–29,9: Övervikt
 • BMI 30–34,9: Fetma
 • BMI 35 och över: Sjuklig fetma

Vilka är stegen fram till operationen?

Du börjar med att fylla i en hälsodeklaration. Du är alltid välkommen att antingen maila oss på info@cavalio.se eller ringa till oss på 010-106 06 44 så hjälper vi dig att fylla i en hälsodeklaration och svara på frågor.


Den ifyllda hälsodeklarationen granskas sedan av en av våra sjuksköterskor. I samråd med dig bokas därefter en tid för utredning med sjuksköterska, dietist samt kirurg. Utredningen sker i vissa fall på plats, i andra fall per telefon/videosamtal. Kirurgen kan i samband med detta fatta det formella beslutet att godkänna dig för operation.

Därefter bestämmer vi gemensamt ett datum för när det passar att genomföra operationen.
Två veckor innan operation skall betalning vara erlagd.. Samtidigt börjar du dina förberedelser vilka innefattar förhållningsregler om kost och rökning.
Läs mer på sidan “Steg för steg”.

Hur länge behöver man vara sjukskriven efteråt?

De flesta behöver runt två veckors sjukskrivning innan de är helt återhämtade och kan återgå till sina ordinarie vanor. Vid behov kan sjukskrivningen förlängas ytterligare en eller två veckor.

Hur ser uppföljningen efter operationen ut?

2 VECKOR: Besök hos distriktssköterska på din vårdcentral för sårkontroll och borttagning av agraffer (de stygn som används vid operationen)

6 VECKOR: Uppföljning med kliniken.  

1 ÅR: Uppföljning med kliniken.

2 ÅR: Uppföljning med kliniken.

Efter 2-5 årskontrollen ska patienten gå på kontroll med provtagning en gång/år på sin vårdcentral. Jätteviktigt att du hör av sig till din vårdcentral om du inte får någon kallelse!

Hur mycket kommer jag att gå ner i vikt?

I början minskar oftast vikten snabbt. Beroende på utgångsläget kan du räkna med att gå ner ett till tre kilo i veckan under de första månaderna.

Efter tre till sex månader minskar du i vikt mer långsamt Du når den lägsta vikten efter tolv till arton månader. De flesta når inte en vikt som ligger under BMI 25 men ofta leder operationen till att du tappar 50 till 75 procent av din övervikt.

De flesta lyckas behålla viktnedgången efter sin operation. Det är dock så att en av tre lyckas inte genomföra en varaktig livsstilsförändring, utan återgår till gamla vanor och får tillbaka samma vikt som de hade före sin operation.

Hur påverkas ditt liv av en överviktsoperation

Viktminskningen leder till många positiva effekter. Bland annat minskar risken för tidig död. Risken minskar även för att du ska utveckla fetmarelaterade sjukdomar, så som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Du som lider av diabetes typ 2 kan få bättre blodsockervärden och du minskar risken för hjärtinfarkt genom att gå ner i vikt. En del kan även sluta med läkemedel, i många fall kan man sluta att medicinera redan dagen efter en operation. Det beror på att insulinkänsligheten ökar när fetman minskar.

Ofta förbättras besvär med rygg, leder och sömnapné.

Livskvaliteten brukar öka när vikten minskar. Du orkar mer och kan röra dig lättare. Det gör att du inte längre hindras i vardagen av orsaker som beror på att du har fetma.

Hur du mår psykiskt ändras inte alltid

Du som har haft mycket ångest och nedstämdhet före operationen kan känna att detta minskar under en tid efter operationen. Men ofta kommer ångesten och nedstämdheten tillbaka. Det kan därför vara bra att ha med sig detta när du väljer att genomföra en operation och ser till att ha en handlingsberedskap för om detta skulle ske.

Du behöver anpassa dig till nya levnadsvanor

Efter operationen behöver du ändra din livsstil, såsom dina matvanor. Du som har blivit opererad mot fetma behöver tänka på följande:

 • Ät sakta och tugga maten ordentligt.
 • Ät frukost, lunch och middag samt två till tre mellanmål vid samma tider varje dag.
 • Undvik mycket fett i maten.
 • Undvik så kallade snabba kolhydrater som mat med socker, vitt mjöl, vitt ris och pasta.
 • Välj mat med mycket fibrer såsom mörkt, grovt bröd samt fullkornsprodukter.
 • Ta kosttillskotten som du är ordinerad varje dag.
 • Ta gärna en promenad varje dag eller hitta någon annan motionsform som du tycker är rolig och passar dig.

Vilka faktorer påverkar hur mycket jag går ner i vikt?

Viktnedgången efter operationen är högst individuell och beror på flera saker. Det är viktigt att vara införstådd med att en operation är ett verktyg, där du måste samarbeta med operationen för att åstadkomma en livsstilsförändring. Listan nedan över faktorer som ge dig lite vägledning i vad som kan påverka utgången:

 • Din ålder
 • Din vikt före operation
 • Din allmänna hälsa
 • Vilken typ av operationsmetod du väljer
 • Din förmåga att motionera
 • Ditt engagemang att följa kostanvisningar och annan uppföljning
 • Din egen motivation och samverkan/stöd från dina anhöriga.

Kan jag gå upp i vikt igen efter en operation?

Svar ja. Det är viktigt att förstå att en varaktig förändring av livsstilen är nödvändig för att upprätthålla viktminskningen och din förbättrade hälsa. En del patienter går upp lite i vikt efter två till tre år men om du fortsätter med goda matvanor och någon form av fysisk aktivitet kommer vikten snabbt att stabilisera sig.

Känner du att du börjar avvika från dina positiva vanor bör du kontakta en vårdgivare så att du kan få råd, hjälp och stöd.

Hur länge bör jag vänta med att bli gravid?

Rekommenderat är att du inte blir gravid under det första året efter operationen, eftersom det kan vara hämmande för fostrets tillväxt att kroppen är i en viktnedgångsfas. Om det ändå skulle hända bör specialistmödravården kontaktas.

Det du ska vara medveten om är att en operation kan påverka din fertilitet. Om du lider av ofrivillig infertilitet kan viktminskningen leda till att du återfår din fertilitet. Detta innebär att du bör iaktta extra försiktighet för att undvika att bli gravid efter en operation.

Kan jag dricka alkohol?

Som överviktsopererad påverkas du lättare av alkohol och effekten sitter i längre. Det gäller framförallt vid en gastric bypass eftersom alkoholen kommer direkt ut i tarmen och snabbt tas upp i blodet. Vissa känner sig berusade även av mycket små mängder alkohol – ta det därför försiktigt om du väljer att dricka. Alkohol innehåller också många kalorier och stor konsumtion kan leda till mindre viktnedgång.

Kommer jag att få en massa överskottshud efter min viktnedgång?

Ungefär en tredjedel av alla som genomgår de här ingreppen opererar efter ca två år bort överskottshud. Det rör framförallt magen och sker om överskottshuden orsakar hygieniska problem, rörelseproblem, skav, eksem eller sår.

Hur länge bör jag vänta med att bli gravid?

Det är rekommenderat att du inte blir gravid under det första året efter operationen eftersom det kan vara hämmande för fostrets tillväxt att kroppen är i en viktnedgångsfas. Om det ändå skulle hända bör specialistmödravården kontaktas.

Kommer jag att få en massa överskottshud efter min viktnedgång?

Ungefär en tredjedel av alla som genomgår de här ingreppen opererar efter ungefär två år bort överskottshud. Det rör framförallt magen och sker om överskottshuden orsakar hygieniska problem, rörelseproblem, skav, eksem eller sår.

Finns det avbetalning?

Du kan lägga upp din betalning på avbetalning. Detta gör du via vår samarbetspartner Medical Finance.

Komplikationer

Övervikt liksom stigande ålder, rökning och annan sjuklighet är riskfaktorer för komplikationer efter kirurgi. Generellt uppstår någon komplikation i 8-9% av fallen och allvarliga komplikationer, som i vissa fall kräver omoperation, i ca 2-3% av fallen.

Den största oron, som finns vid alla operationer, är att patienten inte ska överleva. I Sverige är risken 0,25 procent, vilket jämfört med omvärlden anses vara en mycket bra siffra.

Låg komplikationsfrekvens innebär hög patientsäkerhet. Att komma till ett läkarteam med dokumenterad erfarenhet ger ökad trygghet för dig som patient. Våra samarbetspartners tillhör dem som har lägst komplikationsförekomst för överviktskirurgi i landet.

 • Läckage i anastomoserna (hopkopplingar) mellan magsäck och tarmar (< 1%)
 • Sår i anslutning till kopplingen mellan magsäck och tunntarm (upp till 5%)
 • Blödning som kan kräva omoperation (ca 1%)
 • Tarmvred framförallt på grund av så kallade inre bråck (upp till 5%)
 • Långsiktiga problem som kan uppstå är bland annat brist på vitaminer och mineraler
Vad ingår i kostnaden?

I kostnaden ingår utredning inför operation (5.000 kronor), operation och de vårddygn som behövs i anslutning till operationstillfället samt uppföljning.  

Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.

Vad kostar en operation?

Kostnaden för såväl en gastric bypass som en gastric sleeve är: 74.900 kr + 5.000 kronor för utredning = 79.900 kronor.

Exempel på delbetalning blir kostnaden: 872 kr/månad*(*Räkneexemplet utgår från en årsränta om 6.95 %)

För patienter från andra länder så varierar priset dels beroende på vilket land patienten kommer ifrån och vilket bmi och andra hälsorelaterade omständigheter. Priset för dessa patienter varierar mellan €12.000-€20.000. För närmare prisuppgifter vänligen kontakta oss på info@cfvm.se.

Hur betalar jag?

Betalning sker till bankgironummer: Bg 278-7372 eller via Swish: 123 050 4795 senast 14 dagar före inläggning av ballong. Ange namn och/eller fakturanummer. 

Om du inte önskar betala hela summan på en gång samarbetar vi med Medical Finance som gör det möjligt att delbetala räntefritt. Vill du läsa mer om deras upplägg eller fylla i ansökan kan du göra det här: Medical Finance

Hur bokar jag tid?

Vill du boka en tid för ett kostnadsfritt samtal med oss, gå in på Boka samtal med vår patientrådgivare!

Vill du redan nu få en indikation på om detta kan vara medicinskt möjligt för dig fyll i vår hälsodeklaration för kirurgi eller vår hälsodeklaration för ballong så kontaktar vi dig inom kort.

Vill du prata med oss direkt så ring oss gärna på 010-106 06 44.

Mikael

När jag sätter min fot på Ersta sjukhus vet jag att jag är i trygga händer
Mikael

Mikael insåg att hans kropp inte reagerade på alla bantningsmetoder han provade. Vi träffade honom innan, under och efter sjukhusbesöket för att prata om varför han valde operation. Och om hur resultatet blev.

Mikael är en ung, smart och verbal man som har varit överviktig större delen av livet. Det märks att han har funderat väldigt mycket på det här.

– I övre tonåren, när man börjar handla kläder själv och får ett mer aktivt socialt liv, det är då man upplever vilket problem det egentligen är. Och börjar tänka mer och mer på att man måste göra något åt det, säger han.

Det är dagen innan ingreppet och Mikael är avslappnad där han sitter i en fåtölj på Ersta sjukhus. Nu är det lätt att berätta om vägen fram till ett beslut om att göra en överviktsoperation.

– Man går hela tiden runt och tänker på sin övervikt. Man har den som en tung ryggsäck både fysiskt och psykiskt. Man tänker på hur man uppfattas av omgivningen när man äter nånting på stan. Världen i dag är ju utseendefixerad. Är du överviktig så döms du utifrån det, säger han.

Den andra delen handlade om hälsan.

– Sjukdomarna som väntar runt hörnet är enormt många. En del av visionen är att jag ska hålla mig frisk i framtiden. Jag vill kunna växa upp, få barn, se mina barn – se mig själv om 20, 30 år, säger han.

När han började söka information om överviktskirurgi var det ett par områden som var extra viktiga.

– Jag vet vad jag har haft, men vad kommer jag få sen? Det är ju liksom farväl till mitt gamla liv. Och sen, framför allt, vad kommer jag att äta? Är det ett liv värt att leva efter en operation?

I slutändan var beslutet lätt. Han hade provat många olika metoder för att gå ner i vikt, alltifrån viktväktarna till GI och alla möjliga andra dieter. Men de fungerade inte för honom. Delvis, erkänner han, för att han inte riktigt hittade motivationen för att göra allt själv.

På operationsdagen vaknar Mikael på sjukhuset och pratar lite med kirurgerna innan operationen. Han rullar in i operationssalen och gastric bypass-ingreppet görs på ungefär en timme.

Två timmar senare träffar vi honom igen:

– Allting känns jättebra här faktisk. Det är mycket bättre nu efter att ha vilat någon timme, jag har varit uppe på toaletten några gånger. Jag har fått beröm för att jag var uppe så snabbt, säger Mikael stolt.

Två dagar senare är det redan dags att sammanfatta hela upplevelsen.

– Själva operationen, den har på något sätt snurrat bort i mina tankar, jag är mer fokuserad på livet efteråt. För jag vet att från den sekunden jag sätter min fot inne på Ersta sjukhus tills dess att jag kommer ut igen så är jag ju i så trygga händer. Jag är tryggare där än vad jag kan vara någon annanstans, säger han.

– Det jag var orolig för innan operationen var just hur jag skulle må så här 48 timmar efter operationen. Skulle man bara ligga och vrida och vända på sig för att man hade så ont i såren, skulle man börja må dåligt och allmänt kasst? Men alltså, jag mår oförskämt bra, säger han.

Det är när Mikael kommer hem som han inser att något verkligen är annorlunda. En känsla av otrygghet har smugit sig in.

– När jag kom och gick på gatan hemma med min lilla väska så slogs jag av tanken … jag blev livrädd liksom. Uppe på Ersta hade jag haft alla jättetrevliga läkare och sköterskor runt omkring mig, men där hemma så … det var bara jag mot världen, säger han.

– De första timmarna hemma kände jag: ”åh… det här kommer jag inte att klara av”. Men sen när man väl börjar finna sig själv, och efter några dagar när man hittar vad man kan äta, när man kan äta och hur man ska äta, så inser man att det inte alls är så farligt som man tror, säger han.

Det har hunnit gå sex månader när vi åker och hälsar på Mikael igen. Han ser betydligt friskare ut och är glad, liksom mer rörlig i både ansikte och kropp.

– Hittills har jag gått ner 36 kilo. De senaste två månaderna har jag stått still, kanske på grund av att jag har börjat slappna av. Jag tänker inte lika mycket på att jag är opererad, jag lever bara, säger han.

Maten har aldrig varit något problem efter operationen. Det är fler mål om dagen bara.

– Men då äter man ju rätt mängder och rätt saker och man känner vilken skillnad det är när man håller blodsockret på en jämn nivå. Man är inte lika hungrig och man är piggare och gladare, säger han.

Om han går ner fem, tio, femton eller tjugo kilo till spelar inte så stor roll längre.

– Jag har ändå nått så mycket längre i dag än vad jag nånsin trodde för två år sen, innan jag började tänka på operation. Jag är så fruktansvärt nöjd med hur det är nu. Och ja, jag skulle kunna stanna här. Men jag vet att jag kan gå mycket längre, så det är bara att fortsätta kämpa.

– Det är ju det bästa jag har gjort. Det enda jag ångrar med allt det här är att jag inte har gjort det tidigare. För livet är ju så mycket enklare och roligare nu faktiskt, säger han.

Eva 49

Idag, ett år efter operationen, väger jag 30 kg mindre och jag mår toppen!
EVA 49 ÅR, VÄSTRA GÖTALAND

– Själva operationen gick jättebra. Jag kände mig ganska nervös innan men jag kände att jag var i trygga händer. Alla i personalen var både professionella och trevliga, säger Eva.

Operationen, en gastric bypass, skedde sex veckor efter första kontakten med Cavalio, som hon hittade efter att ha försökt gå via landstinget. Först efter lång utredningstid där fick hon beskedet att de nekade henne behandling för att hon ansågs för frisk trots att hennes BMI låg strax under 40, vilket innebär allvarliga hälsorisker.

Vid det laget hade värken gjort att hon endast kunde jobba halvtid. Hon har alltid haft lätt för att lägga på sig, särskilt i stressiga perioder. År 2000 diagnostiserades hon med en autoimmun sjukdom med bland annat ledvärk som symtom, vilket gjorde henne mer och mer orörlig.

– Det kändes som att jag fastnade i en ond cirkel där jag rörde mig allt mindre, behövde äta allt fler värktabletter och gick upp mer och mer i vikt, säger Eva.

Cavalio dök upp när hon sökte privata alternativ på internet. Eva upplevde direkt att Cavalio var tillgängliga, hade ett hjälpsamt bemötande och att det var lätt att få svar på de frågor jag hade.

– När jag väl hade bestämt mig gick det fort. Ersta sjukhus var ett riktigt mysigt sjukhus, säger hon.

Operationen har inneburit en stor omställning i hennes liv, framför allt i fråga om kosthållning. Hon har upplevt så kallad dumping, att maten förflyttas ner i tunntarmen för snabbt, vid några tillfällen men säger att man snabbt lär sig vad och hur man ska äta för att må bra.

– I dag, ett år efter operationen, väger jag 30 kilo mindre och mår toppen! Jag har minskat rejält på värktabletterna, jag har brutit nikotinberoendet – utan att öka i vikt! – och börjat jobba heltid. Jag kan till och med springa igen. Jag har på sätt och vis fått ett nytt och mycket bättre liv, säger hon.

Harriet 33

Uppföljningen efter operationen känns trygg. Det känns som att alla faktiskt ärligt bryr sig om mig och hur jag mår
HARRIET 33 ÅR, VÄSTMANLAND

Hon har inte alltid varit överviktig. Det började med att hon fick sitt första barn. Efter ytterligare tre graviditeter hade hon gått upp och och kämpat sig ner i vikt flera gånger, så mycket som 45–50 kilo vid varje tillfälle.

– Jag visste att jag kunde gå ner men efter fyra kämpiga nedgångar, och sedan jättesnabbt upp, kändes det psykiskt omöjligt att orka ta tag i allt ännu en gång, säger hon.

– Till slut insåg jag att jag var fast med övervikten.

Det hade med tiden blivit tungt för knän, rygg och leder och snarkningarna störde både hennes egen och makens nattsömn. Men det jobbigaste var att hon inte kunde leva som hon ville och inte göra alla aktiviteter hon längtade efter.

Hon kontaktade sin husläkare och en utredning inleddes. Men mentalt var det steget bara början.

– Till en början kändes det tufft att inse vad jag hade låtit hända med min kropp. Men jag bearbetade alla tankar och kom fram till att jag antingen fick acceptera att jag skulle vara överviktig resten av livet eller göra en operation, säger Harriet.

Hon valde operation och blev remitterad. När hon fick besked om väntetiden inom landstinget kände hon direkt att den var alldeles för lång. Hon inte ville vänta.

– Jag ville påbörja mitt nya liv nu, inte om ett år eller ännu längre, säger hon.

Det var då hon började ringa runt till privata alternativ. Det viktigaste då var att hitta det som kändes mest tryggt och där hon trodde att hon skulle bli väl omhändertagen.

– Jag beslutade mig för Cavalio. I och med samarbetet med Ersta sjukhus, som jag läst och hört mycket gott om, kändes de som det bästa alternativet. Från och med första samtalet med dem blev jag väl bemött och det kändes rätt från början, säger hon.

Sedan gick det snabbt – resan från Västmanland till Stockholm för att göra operationen gjordes redan tre veckor efter första kontakt.

– Det hela kändes mycket smidigt och även själva operationen gick bra. Jag blev väl omhändertagen av personalen på sjukhuset och det var skönt att veta att de inte skickade hem mig innan de var säkra på att allt fungerade och att allt hade gått bra, säger Harriet.

När vi pratar med Harriet har det gått sex månader sedan operationen och hon har hittills gått ner 46 kilo.

– Jag mår fantastiskt bra! Jag har blivit av med snarkningarna och känner mig mycket piggare och gladare. Jag rör mig mer och bättre, i dag tar jag utan att ens fundera trapporna i stället för hiss vilket var en omöjlighet innan operationen. Det är så roligt att kunna göra en massa aktiviteter med familjen, ta långa promenader och köpa kläder… Jag är helt enkelt den person som jag innerst inne hela tiden varit men som jag inte kunnat vara på grund av övervikten, säger hon.

Hon vill rekommendera Cavalio och Ersta sjukhus till alla som funderar på en överviktsoperation.

– De är otroligt trygga, måna om att allt ska gå bra och att det sedan fortsätter att gå bra. Jag blir lika glad varje gång någon från Cavalio ringer och frågar hur jag mår, då känner jag mig speciell och viktig och inte bara som en i mängden. Och om jag behöver stöd med något hjälper de mig att hitta rätt väg. Det känns som att alla faktiskt ärligt bryr sig om mig och hur jag mår, säger hon.

Eller via formuläret nedan

Tack för ditt meddelande. Vi hör av oss inom kort!
Något gick fel när formuläret skickades.