Gastric Bypass

Gastric Bypass är världens mest beprövade operationsmetod. Vi har tillgång till de bästa kirurgerna och besitter lång erfarenhet av GBP-Operationer.

Drop-down

Räkna ut ditt BMIVad är BMI?

Body mass index (BMI) är ett mått på övervikt som räknas fram utifrån längd och kroppsvikt.

Så här beräknas det: Vikt (kg) / Längd (m) x Längd (m) = BMI

 • BMI under 18,5: Undervikt
 • BMI 18,5–24,9: Normalvikt
 • BMI 25–29,9: Övervikt
 • BMI 30–34,9: Fetma
 • BMI 35 och över: Sjuklig fetma

Gastrisk bypass ändrar hur du äter genom att minska hungersuget och hjälper den som gjort en operation att uppnå en varaktig viktminskning med alla de positiva effekter det har på samtliga överviktsrelaterade sjukdomar såsom:

 • typ två diabetes
 • högt blodtryck
 • höft-/knäledsproblem
 • ryggproblem
 • sömnapné
 • hjärt/kärl relaterade sjukdomar
 • höga blodfetter etc.

Gastric bypass är en av de vanligaste typerna av bariatrisk kirurgi som utförs. Gastric bypass görs när diet och motion inte har fungerat eller när du har allvarliga hälsoproblem på grund av din vikt.

Vad är Gastric bypass? (GBP)

Kortfattat gör kirurgen en ny liten magsäcksficka som blir den nya magsäcken som sedan kopplas förbi den gamla stora magsäcken och den första delen av tunntarmen. Efter gastric bypass kommer maten du sväljer att gå in i denna lilla magsäcken och sedan direkt in i tunntarmen, vilket innebär att den gamla stora magsäcken och den första delen av tunntarmen är förbikopplad och leder till två saker: 

 1. Du får en kraftigt reducerad och i vissa fall helt utebliven hungerkänsla. 
 2. Efter en operation har man en mycket liten magsäck 

Kombinationen av en reducerad eller helt utebliven hungerkänsla med en mycket liten magsäck leder till att du inte bara går ner alla de kilon du bara drömt om att bli av med, du får även hjälp med att uppnå en livsstilsförändring som gör att det blir en bestående viktminskning. 

Se filmen om Mikael - vi möter honom dagen innan hans operation och sen möter vi honom igen, 6 månader senare, när han tappat 36 kilo.

Hur går operationen till?

Operationen görs med titthålskirurgi men i mycket sällsynta fall kan man behöva öppna bukväggen och utföra operationen med så kallad öppen kirurgi. Kirurgen gör fem små snitt i bukväggen som blir så kallade arbetsportar. Dessa används för passage av de instrument som behövs för att genomföra operationen. 

Vid titthålskirurgi förs koldioxid in i bukhålan, vilket gör att den vidgas så att det skapas utrymme att utföra operationen. Kirurgen börjar med att skapa en liten ficka som maten ska passera igenom. Sedan för man upp tunntarmen och kopplar ihop den med fickan. Därefter görs ytterligare en koppling längre ner på tunntarmen därigenom kommer nu maten fortsättningsvis att passera.

Vilken effekt kan jag förvänta mig?

I genomsnitt går man ner c:a 30 % av sin kroppsvikt. Den kraftigaste viktnedgången har man under de första 6-12 månaderna. Efter 24 månader brukar man ha stabiliserat sig på sin nya vikt, vilken som sagt brukar ligga på en 30% genomsnittlig viktminskning för alla som gjort en gastric bypass. I princip alla som gör en sådan här operation går ner i vikt, hur mycket man går når kan såklart variera; en del går ner mer än 30% av sin kroppsvikt medan andra inte går ner lika mycket. En patient som väger 100 kg och har ett bmi på 38 går normalt sett ner till 70 kg, vilket motsvarar ett bmi på c:a 26. 

Varför gör man det?

Huvudskälet är att bli fri från de risker en kraftig övervikt för med sig. Man säger att överviktiga löper två till tre gånger så hög risk att dö i förtid som normalviktiga. Listan på sjukdomar som orsakas eller förvärras av fetma är lång. De mest kända är:

 • diabetes typ 2
 • högt blodtryck
 • sömnapné
 • höftledsproblem 
 • knäledsproblem 
 • ryggproblem 
 • hjärt-/kärlproblem - såsom åderförkalkning etc. 
 • gallsten 
 • förfettning av levern 
 • depression 
 • cancer 
 • ofrivillig infertilitet 
 • med flera…..

De största riskerna brukar tillskrivas de som har ett med BMI (body mass index) över 30. Även med ett BMI mellan 25 och 30 finns hälsorisker men de är inte alls lika stora.

Vem kan göra en Gastric Bypass?

Till att börja med så måste du ha fyllt 18 år och ha ett bmi på 30 eller högre. 

Utöver detta är det en fördel om du har ett eller flera misslyckade viktnedgångsförsök bakom dig. Skälet till detta är att livet som överviktsopererad är inte alltid en dans på rosor och har man gått igenom ett eller flera misslyckade viktnedgångsförsök är man bättre rustad att hantera de utmaningar det nya livet som överviktsopererad kommer att föra med sig. 

Du ska även vara motiverad att göra en livsstilsförändring, en operation ska uteslutande betraktas som en hjälp att genomföra en livsstilsförändring. Är du inte motiverad att göra en livsstilsförändring är det ofta mycket bättre att vänta med en operation tills dess att du känner dig motiverad.

Risker & Biverkningar

Det finns alltid risk för att det kan inträffa en komplikation i anslutning till en operation. Vid en gastric bypass är den risken liten, statistiskt sett är den 3-5%, vid 95-97% av alla operationer inträffar med andra ord inte någon komplikation. 

De första dagarna efter en fetmaoperation är då en komplikation, om den inträffar, vanligtvis uppstår. Detta är skälet till varför du ligger kvar på kliniken 24-48 timmar efter att du genomfört din operation. Vi kommer då att kunna fånga upp en eventuell komplikation och på så sätt se till att det inte utvecklas till ett mer allvarligt problem än vad det behöver vara. Skulle en komplikation inträffa så är det ett omak vid tillfället men det lämnar normalt sett inga bestående men. 

De vanligaste komplikationerna är blödning och läckage, men det kan även vara att man får blodproppar eller infektioner som till exempel lunginflammation.  

Det är ovanligt att det tillstöter en komplikation efter att du har åkt hem, men skulle det inträffa tar du omedelbart en kontakt med oss - kom ihåg att det är långt mycket bättre att fråga oss en gång för mycket om du känner en oro - låt oss avgöra om de symtom du känner är något vi vill titta närmare på och potentiellt kan utgöra en komplikation efter operationen. 

När allt detta är sagt så är risken för att en komplikation ska inträffa som sagts ovan, 3-5%, i 95-97% av alla operationer inträffar med andra ord inte någon komplikation. Och hur vi än vrider och vänder på riskerna med en operation så är riskerna med en övervikt ofta mycket större än vad det innebär att göra en operation. 

Förberedelser inför din Gastric Bypass

Inför en operation kommer du att behöva komma ner i vikt, detta är för att minska riskerna vid ingreppet. Genom att gå ner i vikt minskar storleken på levern och mängden fett som ligger runt magens inre organ. Detta gör det lättare för kirurgen att operera. Beroende på vilket bmi du har brukar vi rekommendera att man går på en lcd/vlcd-kost, 1, 2 eller 3 veckor, i undantagsfall 4 veckor, innan operationen. Har du ett mycket högt bmi kan det vara att läkaren vill att du kommer ner till en målvikt, för merparten av våra patienter räcker det med 1 eller 2 veckor på lcd/vlcd-kost. 

Fördelen med att använda en pulverdiet är att dessa innehåller de rätt mängd näringsämnen samtidigt som de innehåller en låg kalorimängd. Det kan vara svårt att själv komponera ihop en måltid som uppfyller alla kriterier med avseende på kalorimängd och näringsämnen, varför vi rekommenderar att man använder pulverdiet. 

Fasta och tvätt timmarna före operationen

Du kommer få ingående instruktioner om hur du ska förbereda dig inför operationen. 

Före operationen får du inte äta något på sex timmar. Du ska tvätta dig flera gånger med en bakteriedödande tvål. Du får även läkemedel för att inte få någon blodpropp eller infektion under operationen.

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Du får ofta blodförtunnande sprutor i samband med operationen och en kort tid efteråt för att undvika blodproppar.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter din Gastric Bypass

Det råder rökstopp fyra veckor före operationen, annars får du inte opereras. Rökstopp gör att såren läker bättre och att risken för komplikationer minskar.

Du kan få hjälp att sluta röka och råd och stöd av vårdpersonal om du behöver det.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter. Då minskar risken för komplikationer.

Efter operationen

Du förväntas vara uppe och röra på dig ganska direkt efter din operation. Detta är viktigt av många skäl, det påskyndar din läkprocess, ditt välbefinnande påverkas positivt av att du är uppe och går och rör på dig och du minskar risken för att det ska uppstå andra problem såsom att få blodproppar. Du förväntas röra på dig varje dag och låta detta bli en del av ditt liv. Att motionera kommer bli betydligt lättare för dig i takt med att kilona rasar, redan 6 månader efter operationen kommer du märka en mycket stor skillnad, vilket gör att detta med motion blir inte bara lättare utan något du känner att du vill göra.

Du kommer att sjukskrivas 2-4 veckor efter operationen. Beroende på vad du har för jobb kan det räcka med 2 veckors sjukskrivning. Vi brukar uppmuntra att man väljer att vara sjukskriven längre tid, det viktiga är att du känner dig för och lyssnar på din kropp. Vi tycker du gör klokast i att ge dig tillfredsställande tid för att återhämta dig - du har allt att vinna på det. Att göra denna operation är en stor satsning och kräver mycket av dig som genomgått operationen. Själva lärprocessen är en del av behovet av att vara sjukskriven, den andra delen handlar om att du ska komma i balans med ditt ätande. Den första tiden efter en operation tar det 20-30 minuter att äta en måltid mat, trots att det är en liten måltid med soppa och du kommer behöva äta 6-7 gånger per dag. Det är därför bra att du är helt i balans med detta när du går tillbaka till jobbet. 

Du får hjälp av vår dietist med menyval och hur du ska planera och tänka kring vad och hur du ska äta. 

De flesta mår bra efter operationen och den smärta man har efter själva ingreppet brukar Alvedon/paracetamol vara en tillräcklig smärtlindring för. I undantagsfall behöver man få mer kraftfull smärtlindring och skulle det vara fallet för dig, då hör du bara av dig så ordnar vi det. 

Vi kommer följa upp dig under 2 års tid. Den första tiden har vi tätare uppföljning.

Resultat

I genomsnitt går man ner 30% av sin kroppsvikt. Det vi ser är att efter 24 månader har de flesta stabiliserat sig på sin nya vikt. Själva förloppet kan beskrivas som så att du går ner som mest under de första 6-12 månaderna, sen planar viktnedgång ut, efter c:a 20 månader går man upp några kilon för att efter 24 månader stabilisera sig på sin nya vikt vilket då i genomsnitt är c:a 30% lägre kroppsvikt än man hade innan operation. 

För att denna vikt ska bli en bestående viktminskning blir ditt bidrag att göra en livsstilsförändring, detta är mycket viktigt. De som inte genomför en livsstilsförändring löper en mycket stor risk att gå upp alla kilona man tappat efter operationen. Nu är det bara en liten grupp personer som går upp i vikt igen efter att man gjort en gastric bypass och vi vill att du ska bli framgångsrik i detta. För att det ska bli en varaktig viktminskning så är det ett måste att du samarbetar med operationen genom att lägga om din livsstil.  

FAQ

Vad är skillnaden mellan gastric bypass och gastric sleeve?

Vid en gastric sleeve tar man bort c:a 70% av den gamla magsäcken, det sker inte någon omkoppling av magsäcken. 

Enligt de senaste forskningen* visar att gastric bypass ger en kraftigare och i en del fall mer bestående viktminskning än vad  gastric sleeve gör.

Enligt samma studier* som jämför gastric bypass och gastric sleeve, visar att de som gjort en gastric bypass känner sig i större utsträckning mer nöjda 3-10 år efter att operationen genomförts. 

Konklusionen är att Gastric Sleeve kan uppfattas som ett enklare ingrepp än vad en gastric bypass är. Detta kan till viss del stämma, men det visar snarare att det krävs en skickligare kirurg för att göra en Gastric bypass. Detta har gjort att fler kirurger har av den anledningen valt att föreslå patienten att göra en sleeve. 

*Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy: Comparison of Patient Outcomes, Satisfaction, and Quality of Life in a Single-Center Experience: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36106945/

Hur fort går man ner i vikt efter en gastric bypass?

Under de första 6 månaderna går du ner kraftigt i vikt - du märker resultat redan den första månaden efter operation. 

Hur mycket kostar en gastric bypass-operation?

En operation kostar 79.900 kronor och då ingår: 

 • utredning inför operation 
 • operationen och de vårddygn som krävs i anslutning till operationen 
 • 2 års uppföljningsprogram 

Hur lång tid tar operationen?

30-50 minuter tar själva ingreppet. 

När kan jag börja träna igen efter gastric bypass?

Du förväntas vara uppe och promenera runt din säng samma dag som din operation genomförs. Du förväntas även motionera i form av kortare promenader så snart du kommit hem. Mer ansträngande träningspass får du känna dig för, men efter 4 veckor kommer du kunna gå mer raska promenader för att sedan successivt bygga på detta och inom 2-3 månader är du igång med lättare träningspass. 4-6 månader efter operationen kommer du att kunna träna. Med träning avser vi inte ett maraton eller en elitsatsning, utan när vi pratar om träning avser vi vardaglig motion för en genomsnittsperson.

Hur länge bör jag vänta med att bli gravid?

Det är rekommenderat att du inte blir gravid under det första året efter operationen eftersom det kan vara hämmande för fostrets tillväxt att kroppen är i en viktnedgångsfas. Om det ändå skulle hända bör specialistmödravården kontaktas.

Kommer jag att få en massa överskottshud efter min viktnedgång?

Ungefär en tredjedel av alla som genomgår de här ingreppen opererar efter ungefär två år bort överskottshud. Det rör framförallt magen och sker om överskottshuden orsakar hygieniska problem, rörelseproblem, skav, eksem eller sår.

Finns det avbetalning?

Du kan lägga upp din betalning på avbetalning. Detta gör du via vår samarbetspartner Medical Finance.

Komplikationer

Övervikt liksom stigande ålder, rökning och annan sjuklighet är riskfaktorer för komplikationer efter kirurgi. Generellt uppstår någon komplikation i 8-9% av fallen och allvarliga komplikationer, som i vissa fall kräver omoperation, i ca 2-3% av fallen.

Den största oron, som finns vid alla operationer, är att patienten inte ska överleva. I Sverige är risken 0,25 procent, vilket jämfört med omvärlden anses vara en mycket bra siffra.

Låg komplikationsfrekvens innebär hög patientsäkerhet. Att komma till ett läkarteam med dokumenterad erfarenhet ger ökad trygghet för dig som patient. Våra samarbetspartners tillhör dem som har lägst komplikationsförekomst för överviktskirurgi i landet.

 • Läckage i anastomoserna (hopkopplingar) mellan magsäck och tarmar (< 1%)
 • Sår i anslutning till kopplingen mellan magsäck och tunntarm (upp till 5%)
 • Blödning som kan kräva omoperation (ca 1%)
 • Tarmvred framförallt på grund av så kallade inre bråck (upp till 5%)
 • Långsiktiga problem som kan uppstå är bland annat brist på vitaminer och mineraler
Vad ingår i kostnaden?

I kostnaden ingår utredning inför operation (5.000 kronor), operation och de vårddygn som behövs i anslutning till operationstillfället samt uppföljning.  

Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.

Vad kostar en operation?

Kostnaden för såväl en gastric bypass som en gastric sleeve är: 74.900 kr + 5.000 kronor för utredning = 79.900 kronor.

Exempel på delbetalning blir kostnaden: 872 kr/månad*(*Räkneexemplet utgår från en årsränta om 6.95 %)

För patienter från andra länder så varierar priset dels beroende på vilket land patienten kommer ifrån och vilket bmi och andra hälsorelaterade omständigheter. Priset för dessa patienter varierar mellan €12.000-€20.000. För närmare prisuppgifter vänligen kontakta oss på info@cfvm.se.

Hur betalar jag?

Betalning sker till bankgironummer: Bg 278-7372 eller via Swish: 123 050 4795 senast 14 dagar före inläggning av ballong. Ange namn och/eller fakturanummer. 

Om du inte önskar betala hela summan på en gång samarbetar vi med Medical Finance som gör det möjligt att delbetala räntefritt. Vill du läsa mer om deras upplägg eller fylla i ansökan kan du göra det här: Medical Finance

Hur bokar jag tid?

Vill du boka en tid för ett kostnadsfritt samtal med oss, gå in på Boka samtal med vår patientrådgivare!

Vill du redan nu få en indikation på om detta kan vara medicinskt möjligt för dig fyll i vår hälsodeklaration för kirurgi eller vår hälsodeklaration för ballong så kontaktar vi dig inom kort.

Vill du prata med oss direkt så ring oss gärna på 010-106 06 44.

Mikael

När jag sätter min fot på Ersta sjukhus vet jag att jag är i trygga händer
Mikael

Mikael insåg att hans kropp inte reagerade på alla bantningsmetoder han provade. Vi träffade honom innan, under och efter sjukhusbesöket för att prata om varför han valde operation. Och om hur resultatet blev.

Mikael är en ung, smart och verbal man som har varit överviktig större delen av livet. Det märks att han har funderat väldigt mycket på det här.

– I övre tonåren, när man börjar handla kläder själv och får ett mer aktivt socialt liv, det är då man upplever vilket problem det egentligen är. Och börjar tänka mer och mer på att man måste göra något åt det, säger han.

Det är dagen innan ingreppet och Mikael är avslappnad där han sitter i en fåtölj på Ersta sjukhus. Nu är det lätt att berätta om vägen fram till ett beslut om att göra en överviktsoperation.

– Man går hela tiden runt och tänker på sin övervikt. Man har den som en tung ryggsäck både fysiskt och psykiskt. Man tänker på hur man uppfattas av omgivningen när man äter nånting på stan. Världen i dag är ju utseendefixerad. Är du överviktig så döms du utifrån det, säger han.

Den andra delen handlade om hälsan.

– Sjukdomarna som väntar runt hörnet är enormt många. En del av visionen är att jag ska hålla mig frisk i framtiden. Jag vill kunna växa upp, få barn, se mina barn – se mig själv om 20, 30 år, säger han.

När han började söka information om överviktskirurgi var det ett par områden som var extra viktiga.

– Jag vet vad jag har haft, men vad kommer jag få sen? Det är ju liksom farväl till mitt gamla liv. Och sen, framför allt, vad kommer jag att äta? Är det ett liv värt att leva efter en operation?

I slutändan var beslutet lätt. Han hade provat många olika metoder för att gå ner i vikt, alltifrån viktväktarna till GI och alla möjliga andra dieter. Men de fungerade inte för honom. Delvis, erkänner han, för att han inte riktigt hittade motivationen för att göra allt själv.

På operationsdagen vaknar Mikael på sjukhuset och pratar lite med kirurgerna innan operationen. Han rullar in i operationssalen och gastric bypass-ingreppet görs på ungefär en timme.

Två timmar senare träffar vi honom igen:

– Allting känns jättebra här faktisk. Det är mycket bättre nu efter att ha vilat någon timme, jag har varit uppe på toaletten några gånger. Jag har fått beröm för att jag var uppe så snabbt, säger Mikael stolt.

Två dagar senare är det redan dags att sammanfatta hela upplevelsen.

– Själva operationen, den har på något sätt snurrat bort i mina tankar, jag är mer fokuserad på livet efteråt. För jag vet att från den sekunden jag sätter min fot inne på Ersta sjukhus tills dess att jag kommer ut igen så är jag ju i så trygga händer. Jag är tryggare där än vad jag kan vara någon annanstans, säger han.

– Det jag var orolig för innan operationen var just hur jag skulle må så här 48 timmar efter operationen. Skulle man bara ligga och vrida och vända på sig för att man hade så ont i såren, skulle man börja må dåligt och allmänt kasst? Men alltså, jag mår oförskämt bra, säger han.

Det är när Mikael kommer hem som han inser att något verkligen är annorlunda. En känsla av otrygghet har smugit sig in.

– När jag kom och gick på gatan hemma med min lilla väska så slogs jag av tanken … jag blev livrädd liksom. Uppe på Ersta hade jag haft alla jättetrevliga läkare och sköterskor runt omkring mig, men där hemma så … det var bara jag mot världen, säger han.

– De första timmarna hemma kände jag: ”åh… det här kommer jag inte att klara av”. Men sen när man väl börjar finna sig själv, och efter några dagar när man hittar vad man kan äta, när man kan äta och hur man ska äta, så inser man att det inte alls är så farligt som man tror, säger han.

Det har hunnit gå sex månader när vi åker och hälsar på Mikael igen. Han ser betydligt friskare ut och är glad, liksom mer rörlig i både ansikte och kropp.

– Hittills har jag gått ner 36 kilo. De senaste två månaderna har jag stått still, kanske på grund av att jag har börjat slappna av. Jag tänker inte lika mycket på att jag är opererad, jag lever bara, säger han.

Maten har aldrig varit något problem efter operationen. Det är fler mål om dagen bara.

– Men då äter man ju rätt mängder och rätt saker och man känner vilken skillnad det är när man håller blodsockret på en jämn nivå. Man är inte lika hungrig och man är piggare och gladare, säger han.

Om han går ner fem, tio, femton eller tjugo kilo till spelar inte så stor roll längre.

– Jag har ändå nått så mycket längre i dag än vad jag nånsin trodde för två år sen, innan jag började tänka på operation. Jag är så fruktansvärt nöjd med hur det är nu. Och ja, jag skulle kunna stanna här. Men jag vet att jag kan gå mycket längre, så det är bara att fortsätta kämpa.

– Det är ju det bästa jag har gjort. Det enda jag ångrar med allt det här är att jag inte har gjort det tidigare. För livet är ju så mycket enklare och roligare nu faktiskt, säger han.

Eva 49

Idag, ett år efter operationen, väger jag 30 kg mindre och jag mår toppen!
EVA 49 ÅR, VÄSTRA GÖTALAND

– Själva operationen gick jättebra. Jag kände mig ganska nervös innan men jag kände att jag var i trygga händer. Alla i personalen var både professionella och trevliga, säger Eva.

Operationen, en gastric bypass, skedde sex veckor efter första kontakten med Cavalio, som hon hittade efter att ha försökt gå via landstinget. Först efter lång utredningstid där fick hon beskedet att de nekade henne behandling för att hon ansågs för frisk trots att hennes BMI låg strax under 40, vilket innebär allvarliga hälsorisker.

Vid det laget hade värken gjort att hon endast kunde jobba halvtid. Hon har alltid haft lätt för att lägga på sig, särskilt i stressiga perioder. År 2000 diagnostiserades hon med en autoimmun sjukdom med bland annat ledvärk som symtom, vilket gjorde henne mer och mer orörlig.

– Det kändes som att jag fastnade i en ond cirkel där jag rörde mig allt mindre, behövde äta allt fler värktabletter och gick upp mer och mer i vikt, säger Eva.

Cavalio dök upp när hon sökte privata alternativ på internet. Eva upplevde direkt att Cavalio var tillgängliga, hade ett hjälpsamt bemötande och att det var lätt att få svar på de frågor jag hade.

– När jag väl hade bestämt mig gick det fort. Ersta sjukhus var ett riktigt mysigt sjukhus, säger hon.

Operationen har inneburit en stor omställning i hennes liv, framför allt i fråga om kosthållning. Hon har upplevt så kallad dumping, att maten förflyttas ner i tunntarmen för snabbt, vid några tillfällen men säger att man snabbt lär sig vad och hur man ska äta för att må bra.

– I dag, ett år efter operationen, väger jag 30 kilo mindre och mår toppen! Jag har minskat rejält på värktabletterna, jag har brutit nikotinberoendet – utan att öka i vikt! – och börjat jobba heltid. Jag kan till och med springa igen. Jag har på sätt och vis fått ett nytt och mycket bättre liv, säger hon.

Harriet 33

Uppföljningen efter operationen känns trygg. Det känns som att alla faktiskt ärligt bryr sig om mig och hur jag mår
HARRIET 33 ÅR, VÄSTMANLAND

Hon har inte alltid varit överviktig. Det började med att hon fick sitt första barn. Efter ytterligare tre graviditeter hade hon gått upp och och kämpat sig ner i vikt flera gånger, så mycket som 45–50 kilo vid varje tillfälle.

– Jag visste att jag kunde gå ner men efter fyra kämpiga nedgångar, och sedan jättesnabbt upp, kändes det psykiskt omöjligt att orka ta tag i allt ännu en gång, säger hon.

– Till slut insåg jag att jag var fast med övervikten.

Det hade med tiden blivit tungt för knän, rygg och leder och snarkningarna störde både hennes egen och makens nattsömn. Men det jobbigaste var att hon inte kunde leva som hon ville och inte göra alla aktiviteter hon längtade efter.

Hon kontaktade sin husläkare och en utredning inleddes. Men mentalt var det steget bara början.

– Till en början kändes det tufft att inse vad jag hade låtit hända med min kropp. Men jag bearbetade alla tankar och kom fram till att jag antingen fick acceptera att jag skulle vara överviktig resten av livet eller göra en operation, säger Harriet.

Hon valde operation och blev remitterad. När hon fick besked om väntetiden inom landstinget kände hon direkt att den var alldeles för lång. Hon inte ville vänta.

– Jag ville påbörja mitt nya liv nu, inte om ett år eller ännu längre, säger hon.

Det var då hon började ringa runt till privata alternativ. Det viktigaste då var att hitta det som kändes mest tryggt och där hon trodde att hon skulle bli väl omhändertagen.

– Jag beslutade mig för Cavalio. I och med samarbetet med Ersta sjukhus, som jag läst och hört mycket gott om, kändes de som det bästa alternativet. Från och med första samtalet med dem blev jag väl bemött och det kändes rätt från början, säger hon.

Sedan gick det snabbt – resan från Västmanland till Stockholm för att göra operationen gjordes redan tre veckor efter första kontakt.

– Det hela kändes mycket smidigt och även själva operationen gick bra. Jag blev väl omhändertagen av personalen på sjukhuset och det var skönt att veta att de inte skickade hem mig innan de var säkra på att allt fungerade och att allt hade gått bra, säger Harriet.

När vi pratar med Harriet har det gått sex månader sedan operationen och hon har hittills gått ner 46 kilo.

– Jag mår fantastiskt bra! Jag har blivit av med snarkningarna och känner mig mycket piggare och gladare. Jag rör mig mer och bättre, i dag tar jag utan att ens fundera trapporna i stället för hiss vilket var en omöjlighet innan operationen. Det är så roligt att kunna göra en massa aktiviteter med familjen, ta långa promenader och köpa kläder… Jag är helt enkelt den person som jag innerst inne hela tiden varit men som jag inte kunnat vara på grund av övervikten, säger hon.

Hon vill rekommendera Cavalio och Ersta sjukhus till alla som funderar på en överviktsoperation.

– De är otroligt trygga, måna om att allt ska gå bra och att det sedan fortsätter att gå bra. Jag blir lika glad varje gång någon från Cavalio ringer och frågar hur jag mår, då känner jag mig speciell och viktig och inte bara som en i mängden. Och om jag behöver stöd med något hjälper de mig att hitta rätt väg. Det känns som att alla faktiskt ärligt bryr sig om mig och hur jag mår, säger hon.

Eller via formuläret nedan

Tack för ditt meddelande. Vi hör av oss inom kort!
Något gick fel när formuläret skickades.