Privat Sleeve & Gastric Bypass

1-2 veckor mellan första kontakten och operation

Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här
Träffa vår sköterska

Vi hjälper dig med:

  • Privatfinansierad vård hos Sveriges främsta och mest erfarna överviktskirurger
  • Kort väg från beslut till operation (1-2 veckor)
  • De mest effektiva metoderna tillgängliga*: Gastric Sleeve och Gastric Bypass
  • Behandling på ett riktigt sjukhus - Specialistläkare & intensivvårdsresurser, dygnet runt.