Gastric Bypass

Gastric bypass är den metod som är överlägset mest effektiv mot kraftig övervikt. Våra kirurger tillhör de främsta i landet. 1-2 veckor från första kontakt till operation.

Kort fakta

Vad kostar en operation
79.900 kronor
Operationstid
40-60 min
Tid till operation
1-2 veckor från första kontakt
Operationstid
40-60 min
Tid på kliniken
1 dygn
Tillbaka på jobbet
2-4 veckor
Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här

Gastric bypass är en bariatrisk kirurgisk procedur som påverkar matintaget genom att minska hungersuget och hjälper patienter att uppnå en varaktig viktminskning.

Denna viktminskning medför positiva hälsoeffekter, inklusive minskad risk för överviktsrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, ledproblem, ryggbesvär, sömnapné, hjärt- och kärlsjukdomar samt höga blodfetter.

Gastric bypass är en av de vanligaste bariatriska kirurgiska ingreppen och utförs när traditionella metoder som kost och motion inte har gett önskade resultat eller när patienten lider av allvarliga hälsoproblem till följd av övervikt.