Vad är Orberaballongen?

Orberaballongen är en silikonballong som placeras i magsäcken med hjälp av ett endoskop. Ballongen fyller ut en stor del av magsäcken vilket ger mättnadskänsla hos patienten. Detta är inget kirurgiskt ingrepp och du behöver inte vara sjukskriven. 

Magballongen ger i de flesta fall en viktminskning som är tre gånger så stor än vad man får av enbart kost- och motionsförändringar. (referens!) Viktnedgången påverkas av hur länge du har ballongen, din motivation och engagemang och många går ned 10-20 kg med magballongen.

Hur det fungerar

Ballongen ger en snabbare mättnadskänsla i samband med måltid, vilket hjälper dig att äta mindre portioner. Orbera har två olika magballonger, den ena kan man ha i magsäcken i 6 månader och den andra i upp till 12 månader, därefter tas ballongen bort. Den största viktnedgången med magballong sker under de första 4-6 månaderna. Att ha kvar magballongen en längre tid innebär att man får stöd i att upprätthålla sin livsstilsförändring och den nya vikten. Det innebär ett längre stöd med portionskontroll, vilket skapar goda förutsättningar för att bibehålla viktnedgången. 

För att effekten av ballongbehandlingen skall vara långvarig krävs att du genomför en livsstilsförändring avseende kost- och motionsvanor. Därför måste du som patient vara motiverad att fullfölja ett uppföljningsprogram för att få ut optimal effekt av ballongen. Under uppföljningen får du stöd av sjuksköterska, dietist och patientrådgivare.

Ballonginläggning

Inläggningen av ballongen tar ca 20-30 min och du är sövd hela tiden. Kirurgen börjar med att göra en gastroskopiundersökning, vilket innebär att man går ner i magen via munnen med en lång ”slang” med en kamera på. Med denna undersöker kirurgen din magsäck för att förvissa sig om att allt ser bra ut innan man lägger in ballongen. Ballongen förs sedan ner via munnen och vidare ner i magsäcken. Det finns en slang fäst vid ballongen som ligger kvar för att kirurgen ska kunna fylla den med den blåfärgade koksaltlösning som ballongen kommer att innehålla. Att fylla ballongen med vätska tar ca 10 minuter. När ballongen är fylld, så kopplas slangen bort från ballongen och gastroskopet tas ut efter att kirurgen förvissat sig om att ballongen ligger som den ska. 

Allt som allt är du på kliniken ca 3-5 timmar och kan sedan gå hem samma dag. Bor du inte i den stad där ballongen läggs in vill vi dock att du stannar kvar på hotell första natten så att vi vet att kroppen är i balans innan du beger dig hemåt igen. 

I en del fall visar det sig vid undersökningen av magsäcken att det inte är medicinskt lämpligt att lägga en ballong. I dessa fall får man givetvis ingen ballong inlagd men kommer att behöva betala för att undersökningen utförts (motsvarande 20% av totalkostnaden).

Uttag av ballong

Sex eller tolv månader efter att du fått din ballong bokas du in för att ta ut ballongen. Uttaget av ballongen sker i stort sett på samma sätt som när den lades in. Det sker under narkos och du är intuberad. Allt för att garantera dig högsta tänkbara patientsäkerhet samt att det inte ska vara en obehaglig upplevelse för dig som patient. Detta tar ca 15-30 minuter och du kan lämna kliniken och åka hem samma dag. 

Vad ingår i prist för ett Orbera program?

Konsultation och utredning med sjuksköterska och läkare innan du beslutar dig för att genomgå behandlingen

Magballongen och inläggning av ballongen under narkos

Stödprogram under tiden ballongen ligger inne (6 månader eller 12 månader)

Uttag av ballongen under narkos

Stödprogram under 6 månader efter att ballongen är uttagen

Vad kostar ett Orbera ballongprogram?

Vi tycker att det ska vara enkelt att förstå direkt hur mycket man betalar så vi har ett fast pris för allt. 

För Orbera 6 månaders magballong är kostnaden 515 kr/månad* om du lägger det som delbetalning och 39.900 kronor om du betalar allt direkt.

För Orbera 12 månaders magballong är kostnaden 631 kr/månad* om du lägger det som delbetalning och 49.900 kronor om du betalar allt direkt.

(*Räkneexemplet utgår från en årsränta om 6.95 %)

Finns det risker med behandlingen?

Hur man reagerar är väldigt individuellt. Under den första veckan besväras många patienter av illamående, kräkningar och magkramper. Detta är en naturlig reaktion under den period då din mage vänjer sig vid ballongen. Självklart har vi en tät kontakt under denna första tid och man får tillgång till läkemedel som dämpar besvärliga symptom.

Enstaka patienter har besvär med illamående, kräkning, eller magsmärta som inte ger med sig. I sällsynta fall beslutar sig patienter för att ta ut magballongen i förtid. Ekonomisk ersättning kan då tyvärr inte erbjudas. För patienter som inte följer kostråd eller som känner mindre effekt av ballongen kan viktnedgång utebli. 

Mycket ovanliga risker innefattar magsår, perforation av magsäcken eller läckage på magballongen. 

Kan jag äta allt under tiden med magsballong?

Med magballong behöver man äta ofta men små portioner. Du bör etablera hälsosamma matvanor för att lyckas med din viktnedgång på lång sikt. Mat som innehåller mycket energi motverkar viktnedgången. Dietisten kommer att ge dig kostråd. Ni kommer att jobba med livsmedelsval och portionsstorlekar, men du kommer att kunna äta vanlig mat och behöver inte gå på någon diet.

Man kan däremot bli känslig för vissa komponenter i kosten under tiden med magballong, till exempel:

-Stärkelserik mat (vitt bröd, pasta och pannkaka etc) som kan riskera att fastna på ballongen och ger då dålig andedräkt och/eller illaluktande rapar.

-Alkohol samt stark, syrlig eller fet mat kan ge halsbränna/sura uppstötningar.

Hur mycket kommer jag att gå ner i vikt?

Det är alltid individuellt och beror på hur du anpassar dig till programmet. Orberaballongen ger en snabb viktminskning, som är ungefär 3 gånger så stor jämfört med viktnedgång vid enbart kost- och motionsförändring. I snitt går våra patienter ned mellan 10-15 kg på 6 månader eller 15-20 kg på 12 månader.

Blir man inlagd?

Besöket på kliniken tar ungefär en halv dag. Själva inläggningen tar ungefär 20 minuter för kirurgen. Man kan gå hem när man lämnat uppvaket efter narkosen. Bor man på annan ort vill vi att man stannar en natt efter själva inläggningen. Boende ingår inte i kostnaden men vi kan hjälpa till att boka ett hotell nära sjukhuset till ett förmånligt pris.

Blir man sövd?

Ja, med Cavalio är patienten alltid sövd under inläggning och uttag av Orbera magballong.

Vem får lägga ballong?

Du ska ha ett BMI (body mass index) över 27 - Räkna ut ditt BMI i vår BMI-kalkylator

Du skall vara minst 18 år gammal.

Du får inte ha gjort en tidigare operation av magsäcken.

Du skall inte äta medicin mot halsbränna/sura uppstötningar dagligen.

Du skall ej regelbundet inta NSAID-medicin.  

Du får inte vara gravid

Vi gör dessutom alltid en noggrann genomgång av din hälsa där du fyller i en hälsodeklaration, för att säkerställa att det inte förekommer några medicinska hinder. Vill du veta om det är medicinskt möjligt för dig att lägga en magballong så kan du fylla i hälsodeklarationen (länk till HD) så går vi igenom den kostnadsfritt och återkopplar till dig så snart vi har tagit emot den.