Frågor & svar
-

Konvertering Om-operation Pris

Re- och Konverteringsoperation: 85.000-89.900* kronor, inklusive två års uppföljning

Återkoppling: 85.000-89.900* kronor, inklusive ett års uppföljning

*Exakt kostnad kan fastställas först efter att den medicinska utredningen är klar

Fler frågor & svar om

No items found.