GDPR Policy

Når du som pasient mottar behandling hos Cavalio, må vi behandle personopplysninger om deg. Her kan du lese om hvordan vi jobber med det på en pasientsikker måte.

Räkna ut ditt BMIVad är BMI?

Body mass index (BMI) är ett mått på övervikt som räknas fram utifrån längd och kroppsvikt.

Behandling av personopplysninger hos Cavalio - Centre For Weight Loss (CFVM)

Vi ivaretar personvernet til hver pasient og har et stort ansvar for å sikre at personopplysningene dine håndteres riktig, både for å sikre god og sikker pleie samtidig som vi beskytter personvernet ditt. Denne siden inneholder informasjon om hva personopplysninger er, i hvilke sammenhenger Cavalio CFVM trenger å behandle personopplysninger om deg, hvordan vi håndterer dataene og hvilke rettigheter du har.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en levende person. For eksempel kan det være et navn, et bilde, en adresse, et telefonnummer eller et lydopptak. Det kan også være mer sensitiv informasjon, for eksempel helsedata.

Hva betyr det å behandle personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er i utgangspunktet all den håndteringen man kan gjøre med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lesing, arkivering og utlevering.

Lover og forskrifter

Behandlingen av dine personopplysninger styres av flere lover, for eksempel pasientdataloven, personvernforordningen (GDPR), loven om offentlig informasjon og personvern og lov om etisk vurdering. Hos Cavalio CFVM har vi retningslinjer som tydeliggjør når og hvordan ansatte kan behandle pasientenes personopplysninger.

For hvilke formål behandler Cavalio CFVM mine personopplysninger?

Personopplysninger kan bare behandles for visse formål som er spesifisert i loven. Mye av Cavalio CFVMs behandling av personopplysninger skjer for å gi våre pasienter god og trygg behandling. Videre består opplysningene vi behandler om våre pasienter hovedsakelig av såkalte sensitive personopplysninger, og behandlingen krever derfor eksplisitt juridisk støtte for å være tillatt.

Det er mange situasjoner der Cavalio CFVM behandler personopplysninger med støtte fra loven. De vanligste er:

  • Journalføring
  • forske
  • Regionale og nasjonale kvalitetsregistre
  • Kvalitetssikring og driftsovervåking
  • Statistikk

Hvem er ansvarlig for behandlingen av mine personopplysninger?

Cavalio CFVM er behandlingsansvarlig og derfor i siste instans ansvarlig for Cavalio CFVMs behandling av personopplysninger. Våre personvernansvarlige kontrollerer at reglene i personvernforordningen og andre relevante regler overholdes.

Hvordan er mine personopplysninger beskyttet?

Som utgangspunkt bør personopplysninger bare være tilgjengelige for de personellene som trenger det for å utføre sitt arbeid. Cavalio CFVM har prosedyrer og kontrollsystemer som sikrer at personopplysninger håndteres og beskyttes på en sikker måte.

Dataene til pasientene våre er beskyttet av en sterk konfidensialitet

Når Cavalio CFVM behandler data om din helsetilstand eller andre personlige forhold, er dataene beskyttet av den såkalte helsekonfidensialiteten i loven om offentlig informasjon og personvern.

Kan mine personopplysninger utleveres til andre?

Forutsetningen er at pasientdata er underlagt konfidensialitet. I henhold til hovedregelen kan pasientdata bare avsløres hvis pasienten samtykker til det. Hvis noen andre enn pasienten ønsker tilgang til pasientdata, må Cavalio CFVM gjennomføre en såkalt «menns test». Opplysninger kan bare utleveres dersom det er klart at vedkommende ikke vil motsette seg utlevering av opplysningene.

Cavalio CFVM er lovpålagt i visse situasjoner å utlevere personopplysninger til andre myndigheter, for eksempel Inspektoratet for omsorg og omsorg (f.eks. i tilsynssaker), sosialtjenesten (f.eks. for etterforskning av barns behov for beskyttelse) og politiet (f.eks. ved etterforskning av alvorlig kriminalitet).

Hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Personopplysninger kan ikke lagres lenger enn nødvendig. Dette betyr at når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, bør de slettes. Imidlertid gjelder spesielle regler for data i pasientjournalen og arkivene til Cavalio CFVM.

Cavalio CFVM bevarer og slakter offentlige dokumenter blant annet etter forskrifter fastsatt av fylkeskommunens arkivmyndighet.

Hvilke rettigheter har jeg?

Du har rett til å be om en kopi av dataene vi har om deg. Du har også rett til å be om korrigering av data hvis det viser seg at vi har data som ikke er korrekte. Videre er det rett til å motsette seg behandlingen av dine personopplysninger og, i noen tilfeller, å få dataene slettet.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke er fornøyd?

Hvis du er misfornøyd med hvordan Cavalio CFVM har behandlet dine personopplysninger, bør du først kontakte selskapet som er ansvarlig for behandlingen, dvs. virksomheten som har gitt deg omsorg og behandling.

Som pasient kan du også ta kontakt med pasientrådet, som behandler pasientenes klager og kommentarer til omsorgen.

Hvis du mener at Cavalio CFVM har behandlet personopplysningene dine feil, har du mulighet til å sende inn en klage til Datatilsynet.

Mer informasjon og kontakt

Hvis du har spørsmål om Cavalio CFVMs behandling av personopplysninger eller dine rettigheter eller av annen grunn ønsker å komme i kontakt med Cavalio CFVMs databeskyttelsesansvarlig, er du velkommen til å send en e-post til databeskyttelsesansvarlig på denne adressen — Vennligst angi at det refererer til en e-post til Cavalios databeskyttelsesansvarlig.