Privat Sleeve & Gastric Bypass

3 - 6 veckor mellan första kontakten och operation

Träffa vår sköterska

Vi hjälper dig med:

  1. Privatfinansierad vård hos Sveriges främsta och mest erfarna överviktskirurger
  2. Kort väg från beslut till operation (3 - 6 veckor)
  3. De mest effektiva metoderna tillgängliga*: Gastric Sleeve och Gastric Bypass
  4. Behandling på ett riktigt sjukhus - Specialistläkare & intensivvårdsresurser, dygnet runt.

Kirurgi: Den överlägset mest effektiva metoden att uppnå bestående viktminskning*

Kort väg från beslut till operation

Det tar ungefär 3 - 6 veckor mellan första kontakten och operation. Vi börjar alltid processen med ett inledande samtal.

Om båda parter känner att en operation är nästa steg, så fyller du i en hälsodeklaration och skickar in till oss.

Operation

Vi erbjuder operationer i Stockholm, Göteborg samt i Malmö. Våra kirurger har mångårig erfarenhet av överviktskirurgi.

Vi använder oss av två beprövade och framgångsrika metoder: Gastric bypass och Gastric Sleeve.

Uppföljning

Kontakten och uppföljningen efter operation är mycket viktig, och det spelar in på resultatet.

Vi har därför ett omfattande uppföljningsprogram (sträcker sig ända till 5 år efter operation).

Harriet 33
Uppföljningen efter operationen känns trygg. Det känns som att alla faktiskt ärligt bryr sig om mig och hur jag mår
HARRIET 33 ÅR, VÄSTMANLAND

Mikaels väg mot bestående viktminskning

Cavalio erbjuder de två vanligaste metoderna för att förminska magsäcken: gastric bypass och gastric sleeve. De är båda beprövade ingrepp som har gett goda resultat och som hela tiden förbättras.