Privat Sleeve & Gastric Bypass

1-2 veckor mellan första kontakten och operation

Räkna ut ditt BMI
Läs mer om BMI här
Träffa vår sköterska

Vi hjälper dig med:

  1. Privatfinansierad vård hos Sveriges främsta och mest erfarna överviktskirurger
  2. Kort väg från beslut till operation (1-2 veckor)
  3. De mest effektiva metoderna tillgängliga*: Gastric Sleeve och Gastric Bypass
  4. Behandling på ett riktigt sjukhus - Specialistläkare & intensivvårdsresurser, dygnet runt.

Kirurgi: Den överlägset mest effektiva metoden att uppnå bestående viktminskning*

Kort väg från beslut till operation

Det tar ungefär 1-2 veckor mellan första kontakten och operation. Vi börjar alltid processen med ett inledande samtal.

Om båda parter känner att en operation är nästa steg, så fyller du i en hälsodeklaration och skickar in till oss.

Operation

Vi erbjuder operationer i Stockholm, Göteborg samt i Malmö. Våra kirurger har mångårig erfarenhet av överviktskirurgi.

Vi använder oss av två beprövade och framgångsrika metoder: Gastric bypass och Gastric Sleeve.

Uppföljning

Kontakten och uppföljningen efter operation är mycket viktig, och det spelar in på resultatet.

Vi har därför ett omfattande uppföljningsprogram (sträcker sig ända till 5 år efter operation).

Mikaels väg mot bestående viktminskning

Cavalio erbjuder de två vanligaste metoderna för att förminska magsäcken: gastric bypass och gastric sleeve. De är båda beprövade ingrepp som har gett goda resultat och som hela tiden förbättras.