Metabola syndromet – en risk

Individer med övervikt/fetma ligger i riskzonen för att utveckla det metabola syndromet. Meta- bola syndromet kan definieras på lite olika sätt. Nytillkommen vetenskap har gjort att begreppet har uppdaterats. Metabola syndromet är inte någon diagnos, men innebär att en individ har ett flertal riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom.

En bild som visar textAutomatiskt genererad beskrivning