Kostprogram med Smartfish

DET HÄR PROGRAMMET riktar sig till dig som vill äta hälsosam mat utan att följa en strikt diet. Vi vill guida och hjälpa dig att definiera vad hälsosamma matvanor är för dig och vad i din kosthållning som är viktigast att ändra på.

Programmet sträcker sig över två månaders tid, med möjlighet att förlänga kontakten med oss för dig som önskar eller känner behov av detta. Målet är att hjälpa dig att genomföra en livsstilsförändring, där du under programmets gång går ner upp till 8 kilo. Första steget är att bromsa en negativ utveckling. Nästa steg är att gå ner i vikt och som ett sista steg skapa vanor i vardagen som gör att viktnedgången blir varaktig, vilket är vad en livsstilsförändring innebär.

Detta ingår i Smartfishprogrammet

1/ SAMTAL OCH VÄGLEDNING AV DIETIST (tre individuella telefonsamtal).

En dietist läser en treårig utbildning på universitet inom kost och hälsa och har förmågan att tolka den forskning som finns inom kostområdet idag. Forskningsområdet avseende kost och hälsa är omfattande och vitt utbrett. Det är viktigt att tolka det samlade forskningsläget istället för enskilda studier. En dietist kan hjälpa till att ge förståelse för vilka kostråd som vilar på vetenskaplig grund och vilka som är mindre befästa. Dietisten kan anpassa de generella kostråden till din aktuella livssituation. 

2/ SMARTFISH-PRODUKTER,

en portionsförpackad dryck med hälsofrämjande egenskaper som kommer att hjälpa dig att dämpa din hunger och få ett bättre näringsintag, portionskontroll och mer regelbunden kosthållning.

3/ TILLGÅNG TILL INFORMATIONSMATERIAL KRING NÄRINGSLÄRA.

Materialet kommer att tillgängliggöras stegvis under programmet och du kommer att kunna diskutera detta med dietisten.

4/ INDIVIDANPASSAD KOSTPLAN.

Du kommer att få hjälp att uppnå dina mål utifrån dina förutsättningar.

5/ WEBINAR.

Webinar á 45 mintner vid sex tillfällen för att ge vägdledning och inspiration. Varje webinar har ett tema.